Category: rugăciuni

0

Rugăciunea soțului pentru soția sa

Dumnezeul meu, Tu mi-ai dat soție ca să îmi fie însoțitoare nedespărțita a vieții mele și să îmi fie părtașă sorții în vremea călătoriei mele pe pământ. Fă, Preabunule, să cunosc că încredinţându-mi această...

Rugăciune la vreme de ispită și greutate 0

Rugăciune la vreme de ispită și greutate

În orice împrejurare te-ai afla, de bucurie, de întristare, lipsă ori bunăstare, înalţă gândul smerit şi inima curată către Dumnezeu, aducându-I laudă, mulţumire ori cerere, şi El, Care ascultă chemările sincere şi curate, nu...

Viaţa Sfintelor Muceniţe Pistis, Elpis şi Agapi (Vera, Nadejda, Liubovi) şi maica lor Sofia 0

Viaţa Sfintelor Muceniţe Pistis, Elpis şi Agapi (Vera, Nadejda, Liubovi) şi maica lor Sofia

Sfintele Muceniţe Vera, Nadejda, Liubovi şi Mama lor Sofia, sunt ocrotitoarele Mişcării Eparhiale ,,Pentru Apărarea şi Promovarea Fecioriei, a Vieții şi a Familiei Tradiționale”. Pătimirea Sfintelor Muceniţe Pistis, Elpis şi Agapi, şi maica lor,...

Rugăciune pentru pace, pentru bună înţelegere în familie 0

Rugăciune pentru pace, pentru bună înţelegere în familie

Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, sfinţitorul nunţii ce­lei de taină, păzitorul nestricăciunii şi chivernisitorul cel bun al celor lumeşti. Cel ce dintru început ai zidit pe om şi l-ai pus ca pe un împărat peste...