Cuvântul Arhiepiscopului PETRU, la ITO EUN 2023 în Mănăstirea Hîncu: Alegerile dintre patimi și virtuți ne fac ceea ce suntem

„Alegerile dintre patimi și virtuți ne fac ceea ce suntem”

Dragi tineri,

participanți la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Episcopia de Ungheni și Nisporeni, ediția a VIII-a,

Mănăstirea ,,Sf. Cuv. Parascheva” Hîncu, s. Bursuc, r. Nisporeni

Bine ne-am întâlnit la această activitate specială dedicată tuturor vouă. Prin faptul că ne-am adunat aici, Biserica dorește să vă arate că sunteți o parte importantă a societății noastre. Episcopia de Ungheni și Nisporeni accentuiază cu certitudine: tinerii episcopiei noastre sunt prețioși și valoroși. Din acest considerent, astăzi în fața Dvs depun tot efortul și dragostea să vă aduc un mesaj vital, pentru bucuria și binecuvântarea vieții Voastre.

Tema discuției de la acest eveniment nu a fost aleasă întâmplător, dar vine ca o necesitate, ca un răspuns la căutările voastre, ca un etalon cum trebuie să fiți pentru ca să purtați în suflet lumină, bucurie și nădejde.

Ce este viața? Oare să fie doar un timp pe care trebuie să-l umplem cu emoții și adrenalină? Oare viața noastră este fără sens, fără dreptate, fără răsplată? Nu! Viața noastră este picătură din veșnicie și ea poate capătă valoare veșnică prin faptele care le facem. Nicolae Iorga spunea că ,,Viata înseamna a ști pentru ce trăiești”, iar psihologul Victor Frankl, face o concluzie și o chemare: ,,Trebuie să avem simțirea că viața așteaptă ceva de la noi. Viitorul capătă o însemnătate specială prin sensul care îl dăm vieții”.

Dragi tineri, cu adevărat Biserica Ortodoxă vă oferă sensul adevărat al vieții. Sf. Ioan Gură de Aur definește Biserica ca o Instituție divino-umană, care nu are hotare în dimensiune și nici limite în putere. Dumnezeu este Unicul Cel Care Vă respectă deplin libertatea Dvs și dăruiește toată bunătatea. Biserica este unica instituție care poate păstra frumusețea autentică a omului ca persoană. Cuvântul lui Dumnezeu pe care îl găsim în Sfânta Evanghelie ne este îndreptar și plan al bucuriei și al împlinirilor sufletești.

Viața trăită cu Dumnezeu înseamnă a fi stăpânul vieții tale. Asta înseamnă în primul rând înfrînare, abținere de la ceea ce ne distruge. Limita nu este izolare dar gard pentru pericol. Înfrânarea eliberează omul de orice dependență. E drumul spre libertate. ,,Dacă nu iubeşti postul şi nu te nevoieşti cu înfrânarea generală a tuturor poftelor tale, nu vei avea niciodată limpezime duhovnicească, judecată dreaptă şi rezultate pozitive în războiul contra patimilor. Astfel îţi vei consuma viaţa în întunericul tulburării şi al lipsei de înţelepciune şi vei lua ca răsplată alungarea de la fericirea cerească.” (Sf. Dumitru al Rostovului)

Viața fără Dumnezeu nu înseamnă libertate, cum cred unii tineri; nu înseamnă libertate față de Legea Sfintei Scripturi, a Evangheliei, față de posturi, de pocăință. Viața fără Dumnezeu, automat și implicit este o slujire a celui rău, a dependențelor, a mândriei și a egoismului. Omul rămâne gol. Sau altfel spus nimic nu umple sufletul omului în afară de ceea ce îi este caracteristic: virtute și rugăciune. Fără Dumnezeu: banii nu suplinesc fericirea, puterea nu te eliberează de frică, mâncarea nu adaugă putere, egoismul nu te face capabil să iubești, muzica nu te odihnește, distracția nu îți dă simțul comuniunii, dominarea nu te face împlinit. Fără Dumnezeu viitorul nu este cunoscut și nu există simțul statorniciei, al garanției și stabilității.

Dumnezeu ne proniază pașii și ne ajută la fiecare întâmplare. Un om, ajuns în rai, i-a cerut lui Dumnezeu să-i descopere viaţa pe care a trăit-o. Dumnezeu i-a înfăţişat-o ca şi când ea s-a desfăşurat pe nisipul unei plaje. Omul a văzut că în momentele de bucurie erau patru urme de paşi pe nisip, ale lui şi ale lui Dumnezeu. Dar în clipele de suferinţă, erau numai două urme. Întristat, omul i-a spus lui Dumnezeu: „De ce în momentele grele m-ai lăsat singur?”. Iar Dumnezeu  i-a răspuns: „În clipele de suferinţă erau doar urmele Mele, pentru că atunci te purtam pe braţe”.

 Dragi tineri, alegerile rele împovărează. Răul curge unul din celălalt. Ocaziile rele duc spre păcate mari. Astfel, în diferite situații de ocazii, tinerii cad în păcate grave: pierderea fecioriei, a bunului simț și a înțelepciunii; se desfrânează, fac avorturi, sunt agresivi. Adeseori beția duce la curvie, mânie, violență, violuri, droguri, crime. Tinerii fără Dumnezeu devin obraznici, destrăbălați. O acțiune făcută grăbit, o decizie luată fără cumpătare, fără de rușine, fără înțelepciune, înfrânare și fără gândul la Dumnezeu, strică toată viața care îți stă înainte și îți murdărește tot viitorul.

Potrivit istoricilor, cel mai dificil pentru Leonardo da Vinci a fost să picteze în Cina cea de Taină două personaje: Iisus și Iuda. Pictorul a încercat să reprezinte întruchiparea binelui și a răului, așa că multă vreme nu a putut găsi modelele potrivite.

Odată, italianul a văzut un tânăr credincios, atât de curat și frumos încât l-a rugat să fie prototip pentru pictarea lui Iisus.

Ultimul personaj nepictat era Iuda. Pictorul a rătăcit zile întregi în cele mai întunecate și mizerabile locuri, căutând un model printre oamenii pierduți. Și tocmai după aproape 3 ani a găsit într-un șanț un bărbat murdar, dormind pe jos, urât la chip, beat.

Artistul a ordonat ca acesta să fie adus la atelier. Bărbatul aproape că nu se ținea pe picioare și nici nu înțelegea unde a ajuns. Cu toate acestea, după ce imaginea lui Iuda a fost pictată, bețivul a spus că a mai văzut deja acest tablou.

Spre nedumerirea pictorului, bărbatul a recunoscut că acum trei ani el era același tînărul cel frumos care ducea un stil de viață complet diferit, iar astăzi alegerile făcute în timp, l-au schimbat în mod radical.

Să luam aminte că în toate momentele vieții, în mod esențial, acțiunea cheie este alegerea. Dragi tineri, trebuie să avem scris fiecare în inima sa: mereu avem în față posibilitatea de a alege virtutea. A alege virtutea în locul păcatului, poate fi o dificultate de un milion de ori mai mică decît urmările care pot fi în urma păcatului. Viața este un produs al alegerilor. Și în același timp, să luam aminte că a nu decide nimic, de asemenea include o decizie luată. Nepăsarea are multiple consecințe, negative, distructive. Putem observa o mulțime de exemple în jurul nostru. ,,Dar tu, fiule! Din tinereţile tale alege învăţătura şi până la cărunteţile tale vei afla înţelepciune. Ca şi cel ce ară şi seamănă, apropie-te de ea şi aşteaptă roadele ei cele bune. Căci cu lucrarea ei puţin te vei osteni şi curând vei mânca roadele ei.” (Ecclesiasticul 6, 18-20)

Cum oamenii rareori reuşesc să facă alegerile corecte şi, de regulă, atunci când le fac, nu pot să păstreze uşor calea alesă, Sfântul Ioan Damaschin vorbeşte direct despre rădăcinile patimilor care ne dau înclinația să alegem greșit: „Iar rădăcinile tuturor patimilor acestora şi cele dintâi pricini ale lor sunt: iubirea de plăcere, iubirea de slavă şi iubirea de argint, din care se naşte tot răul. Dar mai înâi îl iau în stăpânire aceşti uriaşi puternici: uitarea, nepăsarea şi neştiinţa. Iar pe acestea le nasc plăcerea, odihna, iubirea slavei de la oameni şi împrăştierea. Dar pricina cea dintâi este, iubirea de sine, sau iubirea neraţională de trup şi alipirea pătimaşă de el“.  Toate relele pornesc și continuă din lipsa de credință și încredere în Dumnezeu. Soluția este fără echivoc: viața trăită întru cunoștință despre Dumnezeu și cu rugăciune.  Iisus Hristos spune ,,Fără Mine nu puteți face nimic”. (Sf. Evanghelie după Ioan 15, 5)

Doresc să vă aduc o pildă care va explica foarte bine și laconic învățătura de mai sus. Să ne închipuim un vas cu mâncare gustoasă care stă la foc și fierbe. Atît timp cât vasul este fierbinte, de el nu se vor putea apropia muște veninoase și dezgustătoare, șerpi veninoși, insecte purtătoare de boli sau alte vietăți sălbatice. De îndată ce vasul se răcește, de el se apropie toată zburătoarea cea grețoasă și jivina periculoasă.

Acest vas  este omul. Musca este diavolul care pîndește cu obrăznicie și vicleșug fiecare clipă a vieții noastre cu gândul să ne atace și să ne piardă. Fierbințeala este rugăciunea și apropierea de Dumnezeu. Prin îndemnurile sale, diavolul seamănă frică, tulburare, singurătate, eșec, suferință, moarte. Prin urmarea căii lui Dumnezeu, omul câștigă bucurie, pace, ajutor, mângâiere, reușită. Și cel mai important, își salvează sufletul de la moarte veșnică. Nimeni nu s-a pierdut vreodată pe un drum drept.

Există o lucrare nevăzută, la nivel de minte, conștiință, suflet, inimă. Toată lupta se dă înăuntru omului: să fii bun? Sau să fii fățarnic, viclean, răutăcios, desfrânat sau curat? Pe câmpul de luptă care este inima omului, se dau cele mai mari bătălii. Spunea un filosof, astăzi am fost împărat, astăzi am putut să-mi înving pornirile.

O mare amprentă lasă astăzi în sufetul omului internetul. Părinții lasă televizorul să le educe copiii. Tinerii se inspiră din sursele media ca tik tok, facebook, unde curge la nesfîrșit informație nefolositoare și bolnăvicioasă.

Dificultatea dar și ușurința în lupta duhovnicească, prezentă și nevăzută, este că se dă prin simțuri.

Simţurile sufleteşti, pe care înţelepţii le numesc şi puteri, sunt acestea: mintea, cugetarea, părerea, închipuirea şi simţirea; iar cele trupeşti: vederea, mirosul, auzul, gustul şi pipăitul. Din această pricină, îndoite sunt şi virtuţile lor; îndoite, şi păcatele.

Virtutea vine de la „a alege“, pentru că ea este aleasă şi voită. Noi facem binele alegându-l şi voindu-l, fără silă. Pentru desăvârşire personală există o singură alegere corectă: lucrarea poruncilor dumnezeiești şi dobândirea prin aceasta a virtuţilor înălțătoare; fuga de păcat. Aceasta se face în cadrul Sfintei Biserici și cu ajutorul Sfântului Duh.

Sufletul se împarte în trei părți: raţiune, iuţime şi poftă. Păcatele sunt de multe feluri conform lucrării, gravității, impactului: răutatea, fățărnicia, violența, lăcomia pântecelui, nesăturarea, beţia, invidia, minciuna, curvia, preacurvia, necurăţia, desfrânarea, malahia, iubirea de avuţii, avortul, dependența, pofta de slavă deşartă, de bani, de bogăţie şi de plăcerile trupeşti.

Iar tămăduirea şi leacul acestor rele este pocăința, întoarcerea la Dumnezeu,  credinţa neîndoielnică în Dumnezeu şi în dogmele adevărate, neînşelătoare şi ortodoxe, cugetarea la cuvintele Evangheliei, rugăciunea curată şi neîncetată,  mulţumirea către Dumnezeu, dragostea față de Biserică și toată virtutea: iubirea de oameni, dragostea creștină, blândeţea, empatia, răbdarea, înțelepciunea, rugăciunea, postul, înfrânarea, smerenia, evlavia, milostenia, ajutorul, dorul după Împărăţia lui Dumnezeu şi dorința de a urma lui Iisus Hristos. ,,Căci întru Iisus Hristos avem răscumpărarea prin sângele Lui şi iertarea păcatelor, după bogăţia harului Lui.” (Efeseni 1, 7)

Dragi tineri, dacă vorbim de luptă să știm și ce este biruința. Vindecarea de tot răul și de toată dependența este adevărata biruință și libertate. Un tînăr cumpătat este ca o lumină pentru toți, bucurie părinților săi și vas ales al Domnului pentru a primi binecuvântare în viața sa. Avem mii de tineri exemple pentru noi. Primele exemple sunt sfinții: Sf. M. Mc. Dumitru, Sf. M. Mc. Gheorghe, Sf. M. Mc. Varvara, Sf. M. Mc. Ecaterina, tineri cu vârsta, dar plini de statornicie în credință și în tot ceea ce este corect. Cu părere de rău, o parte din tinerii noștri nu au poziție stabilă acorată în virtute, nu au bun simț, nu au sfințenie, nu au educație, nu au cultură, nu au rușine dacă e să ne aducem aminte de concertele lui Morghenstein și recent, Carla-s Dreams. Să nu spunem că n-am știut: rezultatul păcatului este suferința, deznădejdea, eșecul. Avem astăzi foarte multe cazuri în rândul tinerilor de sinucidere, infertilitate, divorțuri, probleme de sănătate. De ce? Pentru că la vremea potrivită nu au făcut alegerea corectă. ,,Ca de faţa şarpelui fugi de păcat; că de te vei apropia de el, te va muşca.” (Eccelisasticul 21, 2)

Sf. Ap. Pavel ne spune că ,,lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în văzduh. Pentru aceea, luaţi toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotrivă în ziua cea rea, şi, toate biruindu-le, să rămâneţi în picioare.” (Efeseni 6, 12) Dumnezeu ne vrea fericiți și verticali. El ne dăruiește tot ajutorul. Vedem așadar că biruința este un dar a lui Dumnezeu dat omului după străduința și dorința sa de a împlini legea Domnului.

Calea aceasta frumoasă spre Dumnezeu este posibilă pentru fiecare dintre Dvs; pentru unii prin întoarcere la Dumnezeu iar pentru alții prin pornire: de astăzi, de acum, de aici. Fiecare să-și învingă pornirile cele rele și să înceapă cîte puțin și sistematic de a cunoaște mai mult despre Dumnezeu. ,,Pentru aceea, fraţilor, siliţi-vă cu atât mai vârtos să faceţi temeinică chemarea şi alegerea voastră, căci, făcând acestea, nu veţi greşi niciodată.”(II Petru, 1, 10)

Trebuie să facem parte din Biserica Ortodoxă. Să participăm la Sfintele Taine; să ne spovedim cu sinceritate și încredere, să ne împărtășim conștiincios. ,,Frumosul autentic e cel care duce și deschide la veșnicie, întru viață”. (Filoteos Faros) Izvorul veșnic al nemurii, dar și al frumuseții autentice care este Hristos. ,,Numai în Domnul este dreptatea şi virtutea!” (Proorocul Isaia 45, 24)

Dragi tineri, Vă mulțumesc din suflet pentru prezența Voastră. Cea mai mare bucurie a mea este să îndrum un suflet pe calea luminii lui Dumnezeu și să știu că acesta depune străduință. De 30 de ani fac aceasta: sufletul meu se bucură pentru orice om întors la Dumnezeu.

În încheiere dragi tineri, vin la Dvs cu îndemnurile Sf. Ap. Pavel, geniul creștinătății ,,câte sunt adevărate, câte sunt de cinste, câte sunt drepte, câte sunt curate, câte sunt vrednice de iubit, câte sunt cu nume bun, orice virtute şi orice laudă, la acestea să vă fie gândul.” (Filipeni, 4, 8)

Vă doresc sănătate, putere sufletească în săvârșirea binelui, înțelepciune pentru a alege corect, pace în suflete, pace între voi și dragoste față de sfințenie, de virtute, dragoste față Dumnezeu, fără de care nu reușim nimic.

Cu arhierești binecuvântări și rugăciune pentru Dvs,

+ PETRU,

ARHIEPISCOP DE UNGHENI ȘI NISPORENI

ITO EUN 2023, MĂNĂSTIREA HÎNCU

 

You may also like...

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.