Despre feminism. Rolul și locul femeii în Biserică

De ce femeia credincioasă niciodată nu va zice că în Biserică drepturile ei au fost încălcate

  • Există în Biserică discriminarea femeilor?
  • În Biserica Ortodoxă nu există discriminarea femeilor și nici nu poate exista, fiindcă Biserica în primul rând se conduce de cuvântul lui Dumnezeu. Anume în Noul Testament, pentru prima dată în istoria umanității se accentuează egalitatea de gen. Creștinismul a vestit întregii lumi că, odată cu venirea Mântuitorului pe pământ umanitatea a ajuns la cel mai înalt nivel de dezvoltare. Şi sfântul apostol Pavel scrie: „Nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Iisus” (Gal. 3, 28).
  • Activiștii mișcărilor feministe învinuiesc Biserica în discriminarea femeilor pe parcursul a mai multor secole. De unde a apărut o astfel de părere (viziune) ?
  • Astfel de păreri, probabil, au apărut din cauză tâlcuirii incorectă a cuvintelor sfântului apostol Pavel din prima epistolă către corinteni: „Femeile voastre să tacă în biserică” (1 Cor. 14, 34). Întâlnind în Sfânta Scriptură aceste cuvinte, membrii diferitor mișcări se stăruie să învinuiască Biserica în lipsa stimei față de femei, în încălcarea drepturilor și a libertății. Însă aceste cuvinte a apostolului nu zic despre aceea, în ce ne învinuiesc cei, care caută pretext pentru a arunca încă o piatră în Biserică. Sfântul ierarh Ioan Gură de Aur, tâlcuind această frază a apostolului Pavel, zice că femeilor li se interzice nu numai a vorbi, dar și a vorbi fără folos. Din istoria Bisericii aflăm că primii propovăduitori ai creștinismului au fost nu numai bărbații – apostolii, dar și femeile – mironosițele și însuși Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Așadar, Biserica niciodată nu a interzis și nu a încurcat femeilor să propovăduiască oamenilor vestea cea bună despre Hristos. Mai mare slujire ca aceasta nu există.
  • Este posibil a fi ortodox și feministă?
  • Ca să răspundem la această întrebare trebuie să decidem ce înțelegem sub termenul „feminism”. Cea mai simplă definiţie a acestui cuvânt este: „mişcare pentru obţinerea egalităţii în drepturi a femeilor cu bărbaţii”. În aşa caz, ortodoxia nu este împotriva feminismului, fiindcă Biserica Ortodoxă învață că Hristos a venit să mântuiască și bărbații și femeile.

Biserica a zis și va zice precum că, omul este ființă liberă. Ea a afirmat faptul că și bărbații, și femeile au aceleași drepturi politice, sociale și economice. În „Fundamentele Concepţiei Sociale a Bisericii Ortodoxe Ruse” este menționat următorul lucru: „bărbatul și femeia sunt două moduri de existență într-o unică”. Ei sunt egali şi vrednici de aceeaşi cinstire, fiindcă ambii în mod egal sunt purtători de chipul lui Dumnezeu şi de demnitatea fiinţei umane.

În acelaşi timp apare şi o întrebare: ce nu le ajunge femeilor contemporane? Împotriva cărei inegalități ele se luptă astăzi? Dacă nemulțumirea lor se manifestă prin nedorința de a urma normele morale și universale (o mare parte a feministelor susțin practica avortului, principalul argument fiind faptul că femeia este stăpânul propriului corp, de aceea are dreptul a orândui „ce este produs de ea” după propria dorință), atunci Biserica niciodată nu va susține așa inițiativă.

  • Se creează impresia că feministele sunt împotriva la tot ce este scris în Biblie. Ce părere aveți?
  • Un înțelept a zis: „Atunci când omul a început a urma calea luptei împotriva ordinii fundamentale, deja cu mare greu va putea să lepede calea dată”. Așa și feministele. La început nu le-a plăcut faptul că în Sfânta Scriptură este scris că anume prin femeie s-a început căderea omenirii, diavolul a început ispitirea de la Eva, de aceea anume femeia a fost blestemată să nască copii în durere și să fie atrasă către bărbatul său.

Mai târziu nu le-a plăcut comportamentul față de femei în Vechiul Testament, iar la sfârșit că Dumnezeu s-a întruchipat anume în bărbat. Ca protest feministele îndeamnă oamenii să se adreseze către Dumnezeu nu la genul masculin, ci feminin. Este evident că afirmările sus-menționate nu pot fi primite ca argumentare teologică, dar ca un capriciu a unui copil needucat și nemulțumit.

  • Care sunt cerințele de bază ale feministelor? Cu ce ele nu sunt de acord în Biserică?
  • Vorbind despre pretențiile feministelor să menționăm în primul rând protestul lor asupra faptului că, taina preoției o primesc anume bărbații, dar nu și femeile. Astfel de proteste auzim de la persoanele care sunt departe de Biserica Ortodoxă și învățătura Ei. Foarte bine a menționat un teolog contemporan: „Femeia se simte înjosită în Biserică numai în cazul în care ea este oaspete în Biserică”.

Femeia credincioasă niciodată nu va zice că în Biserică drepturile ei au fost încălcate și nu i se permite a intra în altar. Să ne amintim despre înconjurarea lui Hristos. În ultimele clipe a vieții pământești a Mântuitorului lângă El se aflau anume femeile. Nici Maria Magdalena, nici Marta și Maria (surorile dreptului Lazăr), nici însuși Preasfânta Născătoare de Dumnezeu nu au zis că au fost ofensate cu ceva, că apostolii au primit ceva mai mult decât ele. Ele au slujit Domnului Iisus Hristos cu ce au putut: cu puterile lor, cu viețile lor, cu credința lor. Lucrurile date arată că, pentru ele slujirea lui Dumnezeu și credința au fost de nedespărțit, dar totodată nu legate de preoție. Preoția este slujire deosebită care cere multă răspundere și seriozitate. Preotul răspunde nu numai de viața sa duhovnicească, dar și de viața spirituală a turmei cuvântătoare, care i-a fost încredințată. Și faptul că Sfânta Biserică a ferit femeia de această povară este încă o dovadă că Biserica Ortodoxă păzește femeile de o răspundere care este peste puterile lor.

Feministele contemporane, încercând să demonstreze dreptatea lor, prezintă ca argument preoția femeilor în protestantism. Dar să nu uităm că în comunitățile protestante femeia pastor nu este preot în înțelegerea noastră. Ea nu este chip al lui Hristos, fiindcă în protestantism nu se oficiază acele taine și rânduieli, pe care este chemat să le săvârșească preotul. Pastorul protestant este în primul rând un învățător, care tâlcuiește enoriașilor Sfânta Scriptură și rostește predici. Această funcție în Biserica Ortodoxă o poate îndeplini și femeia. Cel mai adesea ea și o îndeplinește, fiindcă majoritatea profesorilor din școlile duminicale sunt femei.

 

Andrei Muzolf, profesor al Academiei Teologice din Kiev,

Biserica Ortodoxă Ucraineană

 

You may also like...

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.