Congresul Părinților “Salvați Copiii”, 29 iunie 2017. Demers către Ministerul Educației al Republicii Moldova

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA MINISTERUL EDUCAȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

D E M E R S

De cîteva decenii suntem martorii unei ample banalizări a familiei tradiționale şi a tainei prin care ea e instituită de Dumnezeu. Acest lucru s-a realizat printr-o întreagă „cultură a eliberării” – a „eliberării” de sub autoritatea Bisericii, apoi de sub cea părintească, pentru a sfîrşi în „eliberarea” sexuală ce i-a urmat. Efectele au fost devastatoare: procesul a dat naștere unei treptate dezmembrări a familiei printr-o adevărată cultură a divorțului şi mai ales printr-un cult al sinelui. Taina cununiei a devenit un mărgăritar aruncat porcilor, care joacă astăzi pe ruinele familiei, glorificînd dreptul omului de a dispune de sine însuși după cum dorește şi de a-şi împlini toate dorințele imaginabile şi inimaginabile…

În perioada septembrie – decembrie 2016, în cadrul a două școli din Republica Moldova a fost introdus un curs de educație sexuală pilotat de Organizația Non-Guvernamentală Y-PEER, organizat cu suportul UNFPA, Fondului ONU pentru populație. Potrivit declarațiilor făcute de către educatorii Y-PEER, Ministerul Educației al Republicii Moldova a fost notificat despre programul de studii, existând în acest sens un acord. Aceste declarații au fost confirmate prin prezența reprezentanților Y-PEER la ședința a 40 de Direcții de Educație din Republica Moldova, ce a avut loc pe data de 20 februarie 2017 și în cadrul căreia Direcțiile au fost informate despre programul sus-menționat de instruire a profesorilor. Mai mult ca atât, ședința Direcțiilor de Educație a fost precedată de către o întrunire a donatorilor Y-PEER cu reprezentanții Ministerului Educației din 16 februarie 2017, la care s-a venit cu propunerea de a introduce acest curs ca materie opțională începând cu 1 septembrie 2017 pe tot cuprinsul țării. Acest program are ca scop declarat îmbunătățirea cunoștințelor în ceea ce privește sănătatea sexuală și reproductivă. Cu toate că scopul programului pilotat este unul nobil, considerăm că efectele acestuia vor fi opuse celor așteptate. Studiul statisticilor țărilor europene și scandinave confirmă acest lucru. Astfel, țările care au acceptat ca programe de studii educația sexuală în școli, s-au confruntat cu un val în progresie geometrică a violurilor, avorturilor și relațiilor gender printre minori. De exemplu, în România potrivit Institutului Naţional de Statistică, în 2014, în urma programelor de studiu de Educație sexuală, au născut peste 18.000 de fete sub 19 ani, aceasta fiind pe primul loc în Europa la numărul de naşteri în rândul minorelor, arată un studiu UNICEF din 2009.

Urmările Educației sexuale în Danemarca, țara care este, de mai mulți ani, campioana Educației sexuale în școlile europene: violurile au crescut cu 300%; bolile sexuale au crescut (la tinerii sub 20 de ani!) cu 250%; cazurile de graviditate, de sarcina în afara căsătoriei s-au dublat; divorțurile s-au dublat; avorturile au crescut cu 500%). Având în vedere cele expuse, considerăm că programul de studii pilot în două sate din Republica Moldova a fost introdus cu mai multe încălcări: Decizia Ministerului Educației nu a fost făcută publică, încălcându-se principiul transparenței decizionale; Nu au fost organizate dezbateri publice pe marginea acestui subiect, ci doar spre finisarea programului societatea civilă a fost pusă în fața faptului realizat deja; Nu s-a respectat dreptul părinților de a refuza sau accepta acest curs pentru copiii săi, deoarece nu au fost colectate în scris și nominal cereri din partea fiecărui părinte, reprezentant legal al copilului; La finele proiectului, încălcându-se prevederile legale ale Republicii Moldova, copiii-minori au fost antrenați într-un sondaj video fără acordul părinților și fără a fi preveniți că aceste imagini vor face „înconjurul lumii” fiind prezentate ca exemplificare a proiectului în diverse state și plasate pe site-ul oficial al organizației Y-PEER, cât și în alte surse din mass-media.

Deci, au fost încălcate următoarele articole ale Convențiilor Internaționale la care Republica Moldova este parte, precum și prevederi ale legislației Republicii Moldova: Protocolul nr. 1 al Convenției Europene a Drepturilor Omului, articolul 2: ,,Statul, în exercitarea funcţiilor pe care şi le va asuma în domeniul educaţiei şi învăţământului, va respecta dreptul părinţilor de a asigura această educaţie şi acest învăţământ conform convingerilor lor religioase şi filozofice.” Articolul 60 al Codului Familiei al Republicii Moldova: ,,părinţii au dreptul şi sunt obligaţi să-şi educe copiii conform propriilor convingeri, indiferent de faptul dacă locuiesc împreună sau separat. Părinţii poartă răspundere pentru dezvoltarea fizică, intelectuală şi spirituală a copiilor şi au prioritate la educaţia lor faţă de oricare alte persoane”. Art. 138, alin.1, lit.c) și d) al Codului Educației al Republicii Moldova privind drepturile și obligațiile părinților : ,,părinții sau alți reprezentanți legali ai acestora au dreptul: să solicite respectarea drepturilor şi libertăţilor copilului în instituţia de învăţământ; să ia cunoştinţă de organizarea şi conţinutul procesului de învăţământ, precum şi de rezultatele evaluării cunoştinţelor copiilor lor, în conformitate cu regulamentele instituționale”.

Luând în consideraţie cele menţionate mai sus și ținând cont că Organizația Non-Guvernamentală Y-PEER, după părerea noastră s-a discreditat și ea însăși a încălcat multiple drepturi ale copiilor minori chiar la începutul programului de studiu (vezi anexa cererea către Procuratura orașului Nisporeni din partea părinților, reprezentanți legali ai copiilor minori care au participat la programul-pilot al Y-PEER), SOLICITĂM: Respingerea programelor de studiu propuse spre aprobare și adoptare de către Ministerul Educației și excluderea oricărui program ce prevede introducerea cursului Educației Sexuale, opțional sau obligatoriu în instituțiile de învățământ.

Anexe:

1. Cererea către Procuratura orașului Nisporeni, Republica Moldova

2. Semnăturile membrilor Congresului

Sursa: https://www.aparatorul.md/congresul-parintilor-salvati-copiii-29-iunie-2017-demers-catre-ministerul-educatiei-al-republicii-moldova/

GALERIE FOTO de la CONGRES aici .

You may also like...

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.