Maica Domnului – Mama nostră cea bună !

EUN_1986_новый размерFiecare om atunci cînd rostește cuvîntul mama, este copleșit de sentimentul dragostei, recunoștinței și al mulțumirii față de cea care i-a dat veață, l-a alăptat, l-a îngrijit și l-a educat. La fel și credincioșii cei adevărați cînd rostesc sau cînd aud cuvintele, Maica Domnului, Născătoarea de DumnezeuPururea Fecioara Maria, cît și alte numiri asemănătoare, sunt stăpîniți de evlavie, credință și mulțumire pentru tot binele și binecuvîntările de care a avut parte omenirea atît de la Mama noastră cerească, cît și de la Fiul ei prin a sa mijlocire.

Oricît nu ne-am străduii să numărăm și să aflăm cîte minuni  și cîte bunătăți a trimis omenirii Maica Domnului, nu vom fi în stare, căci cuviosul Iosif Vriennie, isihast din secolul XIV, spune: ,,Așa cum nici înțelepții nici toți învățații lumii acestea nu pot număra și nu pot afla numărul stelelor, la fel și oamenii nu vor izbuti să știe cîte binecuvîntări și minuni  a făcum Feciara Maria”.

De asemenea pentru mulțimea minunilor ce  le face omenirii Născătoarea de Dumnezeu,  dacă va  încerca cineva s-o laude și s-o cinstească după cuviință, nu va reuși. Cuviosul Ioan Damaschin care i-a alcătuit o mulțime de cîntări și rugăciuni Maicii Domnului a ajuns să spună: ,,De s-ar strînge milioane de oameni cu milioane de guri și milioane de limbi, nu vor putea să-i alcătuiască cîntări de laudă după vrednicie. Pentru că ea este mai presus de orice laudă”.

    Pentru măreția și mulțimia minunilor săvîrșite de Pururea Fecioara Maria, Biserica a rînduit zile cu slujbe de pomenire și de cinstire a ei pe tot parcursul anului bisericesc, dar tot odată suntem îndemnați și avem datoria să o cinstim și acasă prin rugăciuni acatiste și paraclise închinate ei. Din evlavia ce i-au purtat-o din totdeauna credincioșii, cele mai multe icoane le avem cu chipul ei, ca o dovadă vie cît de drag și de dor le era credincioșilor de mama lor cerească. Credincioși trebuie să rețină că chiar dacă nu o vedem la modul direct, Maica Domnului totuși petrece în chip nevăzut cu cei credincioși. Din viața unui sfînt aflăm că atunci cînd a trecut din această viață, luat fiind de îngeri sus în ceruri pentru vrednicia vieții lui pămîntești, ajungînd în rai vroia s-o vadă pe Maica Domnului, că o cinstise mult pe pămînt. Atunci o voce cerească i-a răspuns: ,,Nu este aici deoarece ea petrece mai mult pe pămînt, fiind lîngă  credincioșii care o cheamă în  ajutor”. Și ca o dovadă că ea petrece printer noi avem multe minuni săvîrșite în diferite situații și astăzi în viețile credincioșilor, care o cinstesc fie că se închin icoanelor ei făcătoare de minuni, fie că citesc paraclise sau acatiste în cinstea ei.

Cuviosul Paisie Agioritul, care s-a învrednicit de a o vedea pe Pururea Fecioară Maria de mai multe ori, spune: ,,Cea mai mare minune pe care Maica Domnului o face astăzi și de care au parte toți oameni, chiar dacă aceștea nu conșteintizează, este că Dumnezeu ne mai dă vreme de pocăință și nu ne pierde pentru mulțimea păcatelor”. Iată cît de mult se îngrijește Maica Domnului de noi cei păcătoși. După cum mama, oricît de rău nu i-ar fi fiul, oricum se îngrijește de el. Sfîntul Dimitrie al Rostovului spune: ,,Chiar dacă se mai pot întîlni mame care își uită și își leapădă fiul pe care l-au născut, mama noastră cea cerească nu uită niciodată pe nimeni”. Marele duhovnic, părintele  Arsenie Papacioc, care simțise de nenumărate ori ajutorul Maici Domnului atît atunci cînd era întemnițat de prigonitori, cît și după aceasta, zice că: ,,Maica Domnului se supără pe cei care nu-i cer ajutorul”.

     De aceea cunoscînd puterea de ajutor și dragostea maici Domnului, față de neamul omenesc, să îndrăznim cu rugăciune fierbinte către ea, fie că suntem bolnavi, fie că avem supărări în familie, fie că suntem nedreptățiți la serviciu, fie că avem alte probleme și necazuri ale vieți, să venim totuși cu nădejde și credință către mama noastră cea bună. Dar mai cu seamă să alergăm la ea atunci cînd dorim să scăpăm de patimi și păcate, să ne ajute în lupta noastră duhovnicească cu diavolul, să-i cerem  să biruie toate oștile diavolești după cum a ajutat de atîte ori credincioșii de au biruit oștile vrăjmașilor văzuți și nevăzuți. Dar mai presus ca orice să-i aducem întotdeauna mulțumiri și slăviri Născătoarei de Dumnezeu că ne ocrotește și mijlocește înainte Fiului său pentru iertarea păcatelor noastre, de care și noi sîntem datori să ne pocăim, mai cu seamă că ne aflăm în Sfîntul și Marele Post.

Preot Ștefan Rîmbu

You may also like...

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.