Cuvânt de învățătură, tinerilor, al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, cu prilejul ,,Ziua Tânărului Ortodox”

Cuvântul de învățătură al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni 

cu prilejul Zilei Tânărului Ortodox

15 februarie 2017

TINERII ÎN BISERICĂ ŞI SOCIETATE

Pornind de la faptul că tinerii au constituit dintotdeauna viitorul societății și mai cu seamă al Bisericii, Episcopia de Ungheni și Nisporeni permanent a avut ca preocupare de bază instruirea tinerilor, ca acești tineri să  poată să devină credincioși activi în Biserica Ortodoxă, dar și cetățeni responsabili ai societății. Această grijă și dragoste care o arată Episcopia de Ungheni și Nisporeni față de tineri, nu este doar grija noastră, ci este o grijă a întregii biserici. Biserica indiferent de unde ar fi, din oraș sau din sat, nu contează e mare sau mică, ea trebuie să aducă mesajul lui Hristos, tinerilor.

Voi tinerilor nu trebuie să înțelegeți greșit această atitudine a bisericii față de voi. Prin faptul că biserica vă vrea să fiți ai ei, nu înseamnă că vrea să vă rupă de societate, să vă limiteze de la bucuriile tinereții și să stați doar în biserică. Ci din contra biserica fiind o mamă iubitoare de fii, dorește să vă arate cum puteți să fiți mai buni în societate și cum puteți să vă bucurați de ceea ce vă oferă tinerețea, dar fără de păcat, deoarece păcatul ne depărtează de bucuriile vieții viitoare. Biserica vine față de voi nu  cu un cod de legi morale, pe care vă impune să le îndepliniți, ci vine mai degrabă să vă propună modele după care să vă ghidați viața. Chiar dacă spuneți că nu aveți nevoie de modele, deoarece voi singuri vă ghidați viața, totuși se vede foarte limpede că vă conduceți de ele, de exemplu,  fetele încearcă să arate și să fie ca și o  cântăreață devenită vedetă, ca o actriță renumită, băieții de asemenea au și ei un cântăreț preferat, un anumit actor, un fotbalist renumit, de care le place și atât băieții cât și fetele, indiferent că le iese sau nu, dar încearcă să fie îmbrăcați, să se comporte și să arate întru totul cu personajele de care sau îndrăgostit. Unii ar zice că nu e nimic grav că tinerii se ghidează după anumiți actori, cântăreți sau fotbaliști. Dar vedem că aceste personaje care sunt luate ca modele, fie că sunt  drogați și dependenți de toate viciile, fie că trec dintr-o căsătorie în alta, neștiind  nici ei câte femei au, fie că unii certați fiind cu legea sunt întemnițați, iar alții și mai rău se sinucid, crezând că pun capăt problemelor apărute. Tinerii nu-și mai prețuiesc viața. Societatea este în alertă de mulțimea cazurilor de suicid în rândul copiilor și a tinerilor, iar lucrarea bisericii și a școlii în această situație trebuie să fie una de amploare. Oare credeți că întâmplător azi avem atâția tineri drogați, fete care își pângăresc trupul cu diferiți bărbați, familii care divorțează fără motiv? Toate acestea se întâmplă tocmai din motivul că ne-am luat ca modele în viață persoane nepotrivite. De aceea venim cu îndemnul părintesc însoțit de multă dragoste: refuzați să acceptați modelele care vă sunt prezentate în reviste, la radio, televiziune şi internet! Refuzați  distracțiile cu  muzică incultă şi care au  elemente păgâne.

Ortodoxia nu este doar un sistem filosofic cu un mod de gândire profund și cu idei foarte bune. Ortodoxia înseamnă și un alt mod de viață, adică, să nu mai trăiești cum ai trăit până acum. De aceea și vouă tinerilor Biserica vă propune nu atât coduri morale, cât mai cu seamă modele pe care dacă le veți urma, bine vă va fi nu doar în această viață pământească, ci şi în cea viitoare. Modelul suprem pentru un tânăr, spunea mitropolitul Bartolomeu Anania, trebuie să fie Hristos, dar ca modele sunt şi  sfinții, care au fost şi ei prin excelență tineri, dar şi-au trăit tinerețea alături de Hristos. Cea mai frumoasă şi mai fericită tinerețe este cea trăită cu Hristos şi în Hristos. Indiferent de felul nostru cum suntem pe moment, mai buni sau mai puțini buni, plini de virtuți sau biruiți de patimi păcătoase, totuși trebuie să știm că în rândurile sfinților avem modele şi ajutători pentru orice situație. Avem sfinți care şi-au închinat toată tinerețea lui Hristos: cuviosul Antonie cel Mare, Sfinții Ierarhi Vasile cel Mare, Grigore Teologul, Ioan Gură de Aur, şi mulți, mulți alții. Sfinți care la rândul lor au fost tineri care prin intermediul școlilor laice au ajuns să fie cei mai mari filosofi ai timpurilor lor, studiind la Atena una din cele mai prestigioase facultăți de filozofie ale lumii. Importanța de a învăță și de a ne ruga ne prezintă unde poate ajunge omul insistent. Avem sfinți ca Fericitul Augustin, Cuvioasa Maria Egipteanca şi alții, care chiar dacă au început tinerețea în păcate necunoscându-L pe Hristos, odată întâlniți cu El au început un alt mod de viață decât cel început. Au petrecut perioade îndelungate în pocăință cerând iertare pentru păcatele săvârșite.

Dacă unora poate să le pară ceva abstract şi ireal când vorbim de sfinți, vă aducem alte modele contemporane vouă. Chiar dacă aceste modele pe care dorim să vi le propunem, sunt din ce în ce tot mai puține, dar totuși sunt. Dorim să vii dăm ca exemplu pe tinerii care fie educați şi aduși de părinți, fie pe cei care vin din convingere proprie la biserică. Şi nu doar că vin, dar sunt şi activi. Acești tineri care vin în biserică, au şi ei telefoane mobile, se folosesc şi ei de internet şi televizor, au şi ei prieteni, merg şi ei la o terasă, merg şi ei la întâlnire, dar ceea ce îi face diferiți de ceilalți tineri e faptul că de toate se folosesc, dar cu bună chibzuință şi acestea toate nu îi stăpânesc. Deoarece atunci când nu mai poți fără telefon, fără internet, fără prieteni, fără băutură, înseamnă că tu ești înrobit de acel lucru şi nu ești liber. În Biserică Hristos te învață să nu devii sclav față de ceva sau cineva și cum poți deveni liber cu adevărat.

E total greșită părerea multora care cred că, dacă pot şi le este permis să facă totul înseamnă că sunt liberi. Şi apropo de libertate, din ce în ce tot mai mult se vede goana tinerilor de a fi cât mai liberi, vedem astfel că tinerii vor să iasă cât mai repede de sub tutela părinților, să decidă ei singuri ce şi cum să facă. Întrebăm acum pentru a trezi conștiința multor tineri: ce se întâmplă cu puii care ies din cuib mai înainte de a le crește aripile, ce s-ar  întâmpla cu un om dacă ar vrea să conducă o mașină fără de a fi învățat șoferia, ce s-ar fi întâmplat dacă un incompetent ar fi încercat să facă operație fără de a fi făcut medicina, ce ar fi ieșit dacă tot el s-ar apuca să clădească o casă fără de a fi constructor?

Răspunsul cred că îl înțelegeți cu toții ce ar fi ieșit din toate aceste situații. Iată de aceea şi vedem atâtea eșuări sub multe aspecte în rândul tinerilor, deoarece din dorința de a fi cât mai liberi înainte de vreme şi neștiind unde să investească libertatea şi ce să facă cu ea, folosesc libertatea în așa fel că greșesc în multe lucruri, care le compromite nu doar tinerețe, ci întreaga viață. Această goană a tinerilor de a fi cât mai liberi se poate de folosit într-un scop mult mai nobil şi mai creștinesc. Având deja dorința de a fi cât mai liberi, îndreptați această dorință de a fi liberi de păcate şi de viciile prin care sunteți atrași, nu de a vă trăi tinerețea, așa cum sunteți mințiți, într-o libertate a gândului și înlănțuit de păcate. Căci o tinerețe trăită fără Hristos este o tinerețe pierdută de sens.

Biserica prin grija ce v-o poartă vouă tinerilor nu face alt ceva decât să urmeze sfatul pe care îl dă Sfântul Apostol ucenicului său Tit, spunând: Îndeamnă pe tineri să fie cumpătați (Tit 2,6). Pe majoritatea tinerilor de azi îi caracterizează cuvântul mult, deoarece vor cât mai multe, (mulți bani, multă distracție, multe fete, multă odihnă, multă băutură şi altele tot multe), însă aceste lucruri multe care şi le doresc tinerii fără cumpătare, sunt cele care le slăbesc tinerilor puterea de a înfăptui lucruri frumoase.

Chiar dacă, indiferent din care motiv, nu doriţi de a primi sfatul unui oarecare preot, ascultaţi  măcar de ce spune cel mai iubit ucenic  a lui Hristos, care zice: ,,Vă scriu vouă tinerilor, pentru că sunteți tari (…) Nu iubiți lumea, nici cele ce sunt ale lumii (…) căci lumea trece şi pofta ei, dar cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac” (I Ioan 2, 14-17). Prin aceste cuvinte suntem îndemnați de a ne lepăda nu de lume, adică de oameni, ci de obiceiurile şi lucrurile rele care ne despart de Dumnezeu. De multe ori vă revoltați şi nu vă convine când cineva nu vă respectă tinerețea voastră. Şi poate că aceasta e bine,  având şi temei Scripturistic, căci sf. ap. Pavel îi spune lui Tit, dar în egală măsură tuturor tinerilor le spune: ,,Vezi să nu desprețuiască cineva tinerețea ta”. Dar vă întrebăm: de ce îi dați voi diavolului să vă desprețuiască tinerețea voastră? Căci atunci când săvârșești păcate fiind stăpânit de anumite vicii, înseamnă că diavolul își bate joc de voi. Voi aveți toată puterea căci ,,sunteți tari” să vă opuneți şi chiar să-l biruiți pe protivnicul tinereții voastre.  Iar Sfânta Scriptură şi istoria Bisericii oferă, așa cum am menționat, numeroase exemple de tineri care au dus ,,lupta cea bună” pentru care au fost încununați cu ,,slavă şi cu cinste”.

Poate şi azi se întreabă mulți ca şi psalmistul David: ,,Prin ce îşi va îndrepta tânărul calea sa? Iar răspunsul ni-l dă tot Prorocul David spunând: ,,Prin păzirea cuvintelor lui Dumnezeu, şi prin al căuta cu toată inima pe Dumnezeu” (Ps. 118, 9-10). Foarte frumos ne spune cuviosul părinte Arsenie Papacioc, în privința tinerilor următorul cuvânt: ,,Când tinerii vin la biserică e primul semn că îl caută pe Dumnezeu și le pasă de viața lor, iar când rămâne statornic în biserică, fiind mai activ e dovadă că acei tineri sunt deja ajutați şi ocrotiți de Hristos”.  De aceea şi vă îndemnăm dragi tineri, căutați-L pe Hristos în Biserică, căci găsindu-L pe El veți găsi şi fericirea pe care o tot căutați dar n-o mai găsiți, deoarece nu o căutați acolo unde ea se află. Hristos niciodată nu a zis fericit este cel care ascultă tot felul de muzică, sau cel ce are bani mulţi, casă luxoasă, femeie frumoasă, ci a zis: ,,Fericiţi cei blânzi, (…) fericiți cei curați cu inima “ (Matei 5, 5-10).

Ca şi odinioară Hristos când a chemat pe ucenici la apostolat, tot aşa şi biserica astăzi vă cheamă la misiune duhovnicească, mai ales misiunea prin fapte, deoarece aşa cum spunea şi marele grec Euripide că: ,,Puterea tinerilor stă în faptă, nu în cuvânt”. Şi ştiţi de ce vă cheamă biserica pe voi tinerii la o anumită misiune? Ne răspunde  Sfântul Ioan Gură de Aur, care zice: ,,Tu tinere eşti o lumină, ai menirea de  a lumina nu doar pentru tine, ci  pentru alţii, pentru cei cu viața  rătăcită”.

Orice lucru pe care îl faceți să ştiţi că vă va reprezenta ca atare cine sunteţi, dar mai mult decât atât trebuie să ştiţi că aşa cum spunea un scriitor creștin: ,,Dacă vrei ca la bătrânețe să trăiești liniștit şi cu bucurie să ai grijă ca în tinerețe să pui frâu faptelor rele şi necugetate”. Vă spunem noi cei mai în vârstă decât voi, e o mare bucurie şi fericire când după ce ai trecut de tinerețe să nu-ţi fie rușine de ceea ce ai făcut când erai tânăr. Pentru că ce vor spune copiilor şi nepoților acei tineri care astăzi se droghează, se îmbătă, îşi petrec tot timpul prin baruri şi discoteci, şi care nu mai știu să vorbească frumos şi cu respect, nu mai ştiu poveşti pe care mai apoi să le spună nepoţilor lor, după cum ni le spuneau altădată buneii noştri.

Înainte de a încheia cuvântul meu părintesc, mai vin cu un ultim îndemn, care este foarte important. Să vă străduiți de a avea duhovnic care vă va fi cel mai sincer prieten şi totodată vă va ajuta ca să scăpați de cursele cele primejdioase. Şi tot duhovnicul vă va ajuta să fiţi cât mai curați sufletește, dar şi trupește, căci aşa cum spunea Sf. Ierarh Nifon: ,,Nimic nu cere Dumnezeu de la tânăr decât numai curățenie și smerenie”. Or, acestea  le vei dobândi doar dacă vei fi în legătură directă cu duhovnicul. Tot ce este important şi folositor pentru voi ori cât ne-am stărui nu putem să vă oferim într-o singură întâlnire, de aceea vă îndemn încă odată să țineți legătura cu duhovnicul, cu preotul din satul care veniți. Cuviosul Siluan Atonitul spune: ,,Atunci când eşti în legătură directă cu duhovnicul, e semn că eşti în legătură strânsă cu Hristos”.

Miercuri, în data de 15 februarie, Biserica Ortodoxă sărbătorește: Ziua Tânărului Ortodox, cu acest prilej vă îndemn pe toţi, în special pe tineri, să nu irosească în zadar timpul lor. Trebuie să ţinem minte că omul nu are posibilitatea să-şi rescrie scenariul întregii vieţi, începând de la o foaie albă, activându-şi din nou potenţialul pe care l-a avut odată. După cum a spus Apostolul Pavel, umblaţi, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca cei înţelepţi, răscumpărând vremea, căci zilele rele sunt… Drept aceea, nu fiţi fără de minte, ci înţelegeţi care este voia Domnului… ci vă umpleţi de Duhul (Efeseni 5, 15-18). Vă doresc, şi mult aș vrea ca voi tinerii să aveţi măcar câtuși de puțin, preocuparea tânărului din evanghelie care venind la Mântuitorul l-a întrebat: ,,Ce să fac, ca să moștenesc viața cea veşnică”. Să vă sune permanent în conștiință glasul lui Hristos, care zice: ,,Tinere ție îţi zic scoală-te”.

Rog pe Bunul Dumnezeu ca să vă binecuvânteze, să vă întărească şi să vă lumineze, ca să puteți depăși obstacolele din calea tinereții voastre, să puteți alege lucrurile cele cu adevărat valoroase, prin care voi înșivă să deveniți valori remarcabile atât în societate, dar mai cu seamă podoabe de mult preț ale Bisericii Ortodoxe.

Cu arhierești binecuvântări și dragoste creștină,

+ PETRU,

Episcop de Ungheni și Nisporeni

Cuvântul la Ziua Tânărului Ortodox

15 februarie 2017

You may also like...

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.