Bărbatul să afle întreaga mângâiere la soția lui

Să învățăm să fim buni și blânzi cu toată lumea, dar mai cu seamă cu soțiile noastre, să ne dăm multă silință, ca și atunci când ele ne ceartă pe drept sau pe nedrept, să nu le răspundem tot cu ceartă, ci să urmărim un singur lucru, să punem capăt pricinilor de supărare și să statornicim în casă pace adâncă, ca și femeia să se întoarcă la bărbatul ei, dar și bărbatul să-și găsească la ea, ca într-un port, scăparea de grijile și tulburările din afară.

La ea să afle bărbatul întreaga mângâiere. Că spre ajutor i-a fost dată femeia, pentru ca bărbatul, îndestulându-se cu mângâierile ei, să poată ține piept atacurilor ce vin asupra lui. Dacă femeia este cuminte și blândă aduce mângâiere bărbatului ei nu numai prin traiul lor împreună, ci-i este de mult folos și în celelalte treburi, îi ușurează munca și nu-l lasă să simtă greutățile ce se nasc în fiecare zi în casă, fie în afară de casă; femeia, ca un corăbier încercat, prin înțelepciunea ei, potolește furtuna din sufletul bărbatului, iar prin priceperea ei îi ușurează mult viața.

Pe niște oameni așa uniți, nimic din viața aceasta nu-i poate întrista, nici nu le poate strica bucuria.Când este înțelegere între femeie și bărbat, când este între ei pace și legătura dragostei, toate le merg din plin. Nu pot cădea pradă uneltirilor, pentru că sunt întăriți de un zid mare și puternic, adică de înțelegerea lor cea după Dumnezeu. Înțelegerea aceasta îi face mai tari ca diamantul, înțelegerea aceasta îi face mai puternici ca fierul, înțelegerea aceasta le ajută mai mult ca bogăția, înțelegerea aceasta îi ridică la cea mai înaltă strălucire; înțelegerea aceasta le pricinuiește îmbelșugare mare și bunăvoința cea de la Dumnezeu.

Să nu socotim, deci, vă rog, ceva mai de preț ca înțelegerea aceasta; să facem totul, să ne străduim cât putem ca să fie liniște și pace în casele noastre. Atunci, copiii născuți în astfel de case vor fi la fel de virtuoși ca și părinții lor, iar slugile vor merge pe urmele stăpânilor; peste tot va înflori virtutea, iar fericirea în casă va fi mare. Când punem pe cele ale lui Dumnezeu înaintea celorlalte, toate lucrurile ne merg după voia noastră; nici nu simțim tristețea, pentru că bunătatea lui Dumnezeu ne dă totul din belșug. Deci, ca să străbatem și noi viața de aici lipsiți de tristețe și să atragem și mai mult bunăvoința Stăpânului, să îmbrățișăm virtutea, să ne străduim să aducem în casele noastre pacea și înțelegerea, să ne îngrijim de buna cunoaștere a copiilor noștri, să avem grijă de purtările slugilor noastre, pentru ca, primind pentru toate bogate răsplătiri, să fim învredniciți și de bunătățile făgăduite, cu harul și iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, cu Care Tatășui, împreună cu Sfântul Duh, slavă, putere și cinste, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”

Omilii la Facere

Sfântul Ioan Gură de Aur

You may also like...

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.