„Păzește-ți cinstea din tinerețe!” Cuvânt către adolescenţi

Copii! Jugul sub care sunteţi băgaţi acum e mai cumplit decât cel tătăresc. Tătarii au vândut ca robi pe pieţele Asiei şi Europei mii şi mii de compatrioţi ai noştri. Acum însă, fetele noastre nu mai sunt duse în robie de tătari, ci de aşa-numita „cultură de masă”. Frângând împotrivirea ruşinii fireşti, aceasta dobândeşte rezultate mai cumplite decât focul şi sabia. Adolescenţii încep să nu mai dea doi bani pe fecioria şi curăţia date de Dumnezeu şi fireşti pentru orice om, sortindu-şi sufletul şi trupul unor chinuri cu neputinţă de ocolit. Şi băieţii, şi fetele se spurcă cu tutun şi înjurături. Răsună vorbele porcoase şi muzica drăcească. Cinismul, neruşinarea, desfrâul, cruzimea, narcomania de toate felurile au devenit fenomene de masă printre adolescenţi. Copiii sunt provocaţi la păcat prin cultura păcatului, pentru ca noua generaţie să fie transformată în dobitoace incapabile de întemeierea unei familii normale, de efort creator, productiv, de apărarea Patriei.

A te lua după „toată lumea” înseamnă pentru adolescenţii contemporani ceea ce însemna pentru cei din secolul al XIV-lea a fi luat rob de sălbaticii Hoardei pentru a fi vândut pe piaţa sclavilor. NU VĂ LĂSAŢI CUMPĂRAŢI!

Copii! Duşmanii ţării noastre s-au străduit sute de ani să cucerească ţara noastră cu focul şi cu sabia, însă de fiecare dată au fost înfrânţi cu ruşine şi şi-au găsit mormântul pe nesfârşitele câmpii. Acum vor să ne ducă de pe pământul nostru sub ochii îngăduitori şi nepăsători ai adulţilor, cu complicitatea trădătoare a autorităţilor. Acum vor să nimicească poporul nostru nu cu armele, ci cu desfrâul, cu pornografia, cu drogurile, cu tutunul şi cu votca – aşa cum strămoşii lor i-au nimicit pe indienii americani.

Nu vă lăsaţi! Nu puneţi mâna pe josnicele reviste finanţate din străinătate şi pe toate celelalte scârboşenii ce urmăresc un singur scop: să-i lipsească pe toţi viitorii miri şi pe toate viitoarele mirese de căsătoria întemeiată pe dragoste şi credincioşie, transformându-i în „parteneri” şi „partenere” de 13-16 ani, „înzestrându-i” în acest scop cu instrucţiuni ilustrate, făcând reclamă acestor reviste la radio şi la TV. Nu vă uitaţi la filmele şi reclamele desfrânate, pline cu scene de dezmăţ şi de violenţă. Amintiţi-vă: cine priveşte cu plăcere o scenă de păcat de moarte, se face părtaş la el.

Copii! Numai Credinţa, Biserica şi dragostea de Patrie vă pot da orientarea corectă în viaţă.Aceasta a fost orientarea după care s-au călăuzit toţi oamenii mari ai ţării noastre: toată cultura şi statalitatea autentică s-au clădit la noi pe credinţa creştinească. Fie veţi deveni creştini prin viaţa şi faptele voastre, fie veţi ajunge lepădături duhovniceşti, consumatori de „Playboy” şi de narcotice, turmă cinică şi mârşavă. Aşa vor să vă facă Satana şi duşmanii Patriei noastre. Dar voi împotriviţi-vă lor cu credinţă, pentru sfinţenie, pentru curăţie şi pentru dragostea adevărată! Dumnezeu, Preacurata Lui Maică şi Sfinţii toţi vă vor ajuta în această nevoinţă.

În legătură cu deşănţata propagandă prin mass-media – prin televiziune şi alte mijloace – a informaţiilor privitoare la curvie şi la desfrâu, adică la legătura trupească nelegiuită ascunsă sub numele de „dragoste” şi de „cunoştinţe”, Biserica Ortodoxă este nevoită să amintească băieţilor şi fetelor despre nevoia de a-şi păzi nevinovăţia şi fecioria ca pe o „sfântă a sfintelor” a personalităţii lor, ca pe lumina ochilor, până la intrarea în căsătoria legiuită. Amintiţi-vă că ruşinea, puterea de a te înfrâna de la satisfacerea poftelor trupeşti, existenţa căsătoriei, prezenţa religiei nu sunt idei abstracte, ci ceea ce îl deosebesc pe om de animal.

Legătura trupească nelegiuită, în afara căsătoriei, este păcat împotriva celei de-a Şaptea Porunci şi, alături de omor, intră în rândul celor mai grele păcate de moarte, care omoară de vii sufletul şi trupul!

Molipsindu-vă de o boală ruşinoasă (acestea sunt peste douăzeci şi nu există nici un mijloc garantat de apărare împotriva lor pentru desfrânaţi) sau făcând un avort, puteţi deveni neroditori pentru toată viaţa, pierzând astfel pentru totdeauna bucuria de a fi tată sau mamă, ceea ce s-a întâmplat deja cu un sfert din generaţia mai în vârstă – sunt atâtea căsătorii neroditoare acum tocmai din pricina acestor păcate. Aceasta fără a mai vorbi de faptul că avortul, la orice vârstă a produsului de concepţie ar fi fost făcut, e o adevărată crimă, iar curvia micşorează capacităţile mintale şi creatoare.

Răspândirea acestui fel de păcat şi nepăsarea aproape generală faţă de el, impunerea lui ca standard general nu justifică nicidecum în faţa lui Dumnezeu pe cel sau pe cea care curveşte. La înfricoşătoarea Judecată, fiecare va răspunde pentru sine.

Iubite prieten! Adu-ţi aminte că Domnul ne-a dat cea mai bogată ţară din lume, că faci parte dintr-un popor care a creat o mare cultură, o minunată literatură, care a dat naştere unei mulţimi de savanţi dintre cei mai mari, care a ieşit biruitor în războaie, şi-a păstrat credinţa şi a dat lumii numeroşi sfinţi – şi asta datorită puterii duhului strămoşilor noştri, care ţi-au lăsat înţeleptul proverb: „PĂZEŞTE CINSTEA DIN TINEREŢE !”

Dr. Dmitri Aleksandrovici Avdeev – „Când sufletul este bolnav”

You may also like...

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.