Cuvînt de învățătură la Ziua Tînărului Voluntar, a Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni

EUN_2707_новый размер

TINERII ÎN BISERICĂ ŞI SOCIETATE

    Pornind de la faptul că tinerii au constituit dintotdeauna viitorul societății și mai cu seamă al Bisericii, Episcopia de Ungheni și Nisporeni permanent a avut ca preocupare de bază instruirea tinerilor, ca acești tineri să  poată să devină credincioși activi în Biserica Ortodoxă, dar și cetățeni responsabili ai societății.Această grijă și dragoste care o arată Episcopia de Ungheni și Nisporeni față de tineri, nu este doar grija noastră, ci este o grijă a întregii biserici. Biserica indiferent de unde ar fi, din oraș sau din sat, nu contează e mare sau mică, ea trebue să aibă tineri, căci  o Biserică fără tineri este ca o familie fără copii, or, familia fără copii, e o famile fără bucurii și fără viitor.

    Voi tinerilor nu trebuie să înțelegeți greșit această atitudine a bisericii față de voi. Prin faptul că biserica vă vrea să fiți ai ei, nu înseamnă că vrea să vă rupă de societate, să vă limiteze de la bucuriile tinereții și să stați doar în biserică. Ci din contra biserica fiind o mamă iubitoare de fii, dorește să vă arate cum puteți să fiți mai buni în societate și cum puteți să vă bucurați de ceea ce vă oferă tinerețea, dar fără de a păcătui, deoarece păcatul este cel care te duce cel mai sigur la moarte, or, murind nu vei mai avea parte de toate bucuriile vieții. Biserica vine față de voi nu  cu un cod de legi morale, pe care vă impune să le îndepleniți, ci vine mai degrabă să vă propuie modele după care să vă ghidați viața. Chiar dacă ați spune că nu aveți nevoie de modele, deoarece voi singuri știți să trăiți, totuși se vede foarte limpede că aveți niște modele. De exemplu,  fetele încearcă să arate și să fie ca și o  cîntăreață devenită vedetă, ca o actriță renumită, băeții de asemenea au și ei un cîntăreț preferat, un anumit actor, un fodbalist renumit, de care le place și atît băieții cît și fetele, indiferent că le iese sau nu, dar încearcă să fie îmbrăcați, să se comporte și să arăte întru totul cu personajele de care sau îndrăgostit. Unii ar zice că nu e nimic grav că tinerii se ghidează după anumiți actori, cîntăreți sau fodbaliști. Dar vedem că aceste personaje care sunt luate ca modele, fie că sunt  drogați și dependenți de toate narcoticele, fie că trec dintr-o căsătorie în alta, nemiștiind  nici ei cîte femei au, fie că unii certați fiind cu legea sunt întemnițați, iar alții și mai rău se sineucid. Or, voi tinerii nu puteți și nici nu trebuie să aveți asemenea modele.Oare credeți că întîmplător azi avem atîția tineri drogați, fete care își pîngăresc trupul cu diferiți bărbați, familii care divorțează fără motiv și cazuri nenumărate de sineucid? Toate acestea se întîmplă tocmai din motivul că ne-am luat ca modele în viață persoane nepotrivite. De aceea venim cu îndemnul părintesc însoţit de multă dragoste, refuzaţi să acceptaţi modelele care vă sunt prezentate în reviste, la radio, televiziune şi internet! Refuzaţi  distracţiile cu  muzică incultă şi care au  elemente păgâne.

    Ortodoxia nu este un sistem filosofic cu un mod de gîndire profund și cu idei foarte bune. Ortodoxia înseamnă alt mod de viață, adică să nu mai trăiești cum ai trăit pănă acum. De aceea și vouă tinerilor Biserica vă propune nu atît coduri morale, cît mai cu seamă modele pe care dacă le veţi urma, bine vă va fi nu doar în această viaţă pămîntescă, ci şi în cea viitoare. Modelul suprem pentru un tînăr, spunea mitropolitul Bartolomeu Anania, trebuie să fie Hristos. Dar ca modele sunt şi  sfinţii, care au fost şi ei prin excelenţă tineri dar şi-au trăit tinereţea alături de Hristos. Or, cea mai frumoasă şi mai fericită tinereţe este cea trăită cu Hristos şi în Hristos. Indiferent de felul nostru cum suntem pe moment, mai buni sau mai puţini buni, plini de virtuţi sau biruiţi de patimi păcătoase, totuşi trebuie să ştim că în rîndurile sfinţilor avem reper şi ajutăror pentru orice situaţie. Avem sfinţi care şi-au închinat toată tinereţea lui Hristos: cuviosul Antonie cel Mare, Sfinţii Ierarhi Vasile cel mare, Grigore Teologul, Ioan Gură de Aur, Sfîntul Ioan Rusu, Sfîntul Ioan Valahul şi mulţi, mulţi alţiii. Avem sfinţi care chiar dacă au început tinereţea în păcate, totuşi s-au întors spre Hristos ducînd deja un alt mod de viaţă decît cel început:  Fericitul Augustin, Cuvioasa Maria Egipteanca şi alţiii.

    Dacă unora poate să le pară ceva abstract şi ireal cînd vorbim de sfinţi, vă aducem alte modele contemporane vouă. Chiar dacă aceste modele pe care vrem să vi le propuneri, sunt din ce în ce tot mai puţine, dar totuşi sunt. Şi anume vrem să vii dăm ca exemplu pe tinerii care fie educaţi şi aduşi de părinţi, fie pe cei care vin din convingere proprie la biserică. Şi nu doar că vin, dar sunt şi activi. Aceşti tineri care vin în biserică, au şi ei telefoane mobile, se folosesc şi ei de internet şi televizor, au şi ei prieteni, merg şi ei la o terasă, merg şi ei la întîlnire. Dar ceea ce îi face diferiţi de ceilalţi tineri e faptul că de toate se folosesc, dar cu bună chibzuinţă şi acestea toate nu îi stăpînesc. Deoarece atunci cînd nu mai poţi fără telefon, fără internet, fără prieteni, fără băutură, înseamnă că tu eşti înrobit de acel lucru şi nu eşti liber. În Biserică Hristos te învaţă cum să devii liber cu adevărat.

    E total greşită părerea multora care cred că, dacă pot şi le este permis să facă totul înseamnă că sunt liberi. Şi apropo de libertate, din ce în ce tot mai mult se vede goana tinerilor de a fi cît mai liberi, vedem asftfel că tinerii vor să iasă cît mai repede de sub tutela părinţilor, să decidă ei singuri ce şi cum să facă. Întrebăm acum pentr a trezi conştiinţa multor tineri: ce se întîmplă cu puii care ies din cuib mai înainte de a le creşte aripele, ce s-ar  întîmpla cu un om dacă ar vrea să conducă o maşină fără de a fi învăţat şoferia, ce s-ar fi întîmplat dacă un cineva ar fi încercat să facă operaţie fară de a fi făcut medicina, ce ar fi eştit dacă un oarecare se apucă să cledească o casă fără de a fi constructor?Răspunsul cred că îl înţelegeţi cu toţii ce ar fi eşit din toate aceste situaţii. Iată de aceea şi vedem atîtea eşuări sub multe aspecte în rîndul tinerilor, deoarece din dorinţa de a fi cît mai liberi înainte de vreme şi neştiind unde să investească libertatea şi ce să facă cu ea, folosesc libertatea în aşa fel că greşesc în multe lucruri, care le compromite nu doar tinereţe, ci întreaga viaţă. Această goană a tinerilor de a fi cît mai liberi se poate de folosit într-un scop mult mai nobil şi mai creştinesc. Avînd deja dorinţa de a fi cît mai liberi, îndreptaţi această dorinţă de a fi cît mai liberi de păcate şi  toate viciile prin care sunteţi atraşi nu de a vă trăi tinereţea, aşa cum sunteţi minţiţi, ci de a o v-o pierde. Căci, repetăm încă odată, o tinereţe trăită fără Hristos este o tinereţe pierdută.

    Biserica prin grija ce v-o poartă vouă tinerilor nu face alt ceva decît să urmeze sfatul pe care îl dă Sfîntul Apostol ucenicului său Tit, spunînd: Îndeamnă pe tineri să fie cumpătaţi,(Tit 2,6). Pe majoritatea tinerilor de azi îi caracterizeză cuvîntul mult, deoarece vor cît mai multe, (mulţi bani, multă distracţie, multe fete, multă odihnă, multă băutură şi altelea), însă aceste lucruri multe care şi le doresc tinerii fără cumpătare, sunt cele care le slăbesc tinerilor puterea de a înfăptui lucruri frumoase.

    Chiar dacă, indiferent din care motiv, nu doriţi de a primi sfatul unui oarecare preot, ascultaţi  măcar de ce spune cel mai iubit ucenic  a lui Hristos, care zice: ,,Vă scriu vouă tinerilor, pentru că sunteţi tari (…) Nu iubiţi lumea, nici cele ce sunt ale lumii (…) căci lumea trece şi pofta ei, dar cel ce face voia lui Dumnezeu rămîne în veac” (I Ioan 2, 14-17). Prin aceste cuvinte suntem îndemnaţi de a ne lepăda nu de lume, adică de oameni, ci de obiceiurile şi lucrurile rele care ne despart de Dumnezeu. De multe ori vă revoltaţi şi nu vă convine cînd cineva nu vă respectă tinereţea voastră. Şi poate că aceasta e bine,  avînd şi temei scripturistic, căci sf. ap. Pavel îi spune lui Tit, dar în egală măsură tuturor tinerilor le spune: ,,Vezi să nu despreţuiască cineva tinereţea ta”. Dar vă întrebăm: de ce îi daţi voi diavolului să vă despreţuiască tinereţea voastră? Căci atunci cînd săvîrşeşti păcate fiind stăpînit de anumite vicii, înseamnă că diavolul îşi bate joc de voi. Voi aveţi toată puterea căci ,,sunteţi tari” să vă opuneţi şi chiar să-l biruiţi pe protivnicul tinereţii voastre.  Iar Sfînta Scriptură şi istoria Bisericii oferă, aşa cum am menţionat, numeroase exemple de tineri care au dus ,,lupta cea bună” pentru care au fost încununaţi cu ,,slavă şi cu cinste”.

    Poate şi azi se întreabă mulţi ca şi psalmistul David: ,,Prin ce îşi va îndrepta tînărul calea sa? Iar răspunsul ni-l dă tot Proorocul David spunînd: ,,Prin păzirea cuvintelor lui Dumnezeu, şi prin al căuta cu toată inima pe Dumnezeu” (Ps. 118, 9-10). Foarte frumos ne spune cuviosul părinte Arsenie Papacioc, în privinţa tinerilor următorul cuvînt: ,,Cînd tinerii vin la biserică e primul semn că îl caută pe Dumnezeu, iar cînd stăruie în biserică fiind mai activi e dovadă că acei tineri sunt deja ajutaţi şi ocrotiţi de Hristos”.  De aceea şi vă îndemnăm dragi tineri, căutaţi-L pe Hristos în Biserică, căci găsindu-L pe El veţi găsi şi fericirea pe care o tot căutaţi dar n-o mai găsiţi, deoarece nu o căutaţi acolo unde ea se află. Hristos niciodată nu a zis fericit este cel care ascultă tot felul de muzică, sau cel ce are bani mulţi, casă luxoasă, femeie frumoasă, ci a zis: ,,Fericiţi cei blînzi, (…) fericiţi cei curaţi cu inima “ (Matei 5, 5-10).

    Ca şi odinioare Hristos cînd a chemat pe ucenici la apostolat, tot aşa şi biserica astăzi vă cheamă la misiune duhovnicească, mai ales misiunea prin fapte, deoarece aşa cum spunea şi marele grec Euripide că: ,,Puterea tinerilor stă în faptă, nu în cuvînt”. Şi ştiţi de ce vă cheamă biserica pe voi tinerii la o anumită misiune? Ne răspunde  Sfîntul Ioan Gură de Aur, care zice: ,,Tu tinere eşti o lumină, ai menirea de  a lumina nu doar pentru tine, ci  pentru alţii, pentru cei cu viaţa  rătăciţă”.

    Orice lucru pe care îl faceţi să ştiţi că vă va reprezenta ca atare cine sunteţi, dar mai mult decît atît trebue să ştiţi că aşa cum spunea un scriitor creştin: ,,Dacă vrei ca la bătrîneţe să trăieşti liniştit şi cu bucurie să ai grijă ca în tinereţe să pui frîu faptelor rele şi necugetate”. Vă spunem noi cei mai în vîrstă decît voi, e o mare bucurie şi fericire cînd după ce ai trecut de tinereţe să nu-ţi fie ruşine de ceea ce ai făcut cînd erai tînăr. Pentru că ce vor spune copiilor şi nepoţilor lor acei tineri care astăzi se droghează, se îmbătă, îşi petrec tot timpul prin baruri şi discoteci, şi care nu mai ştiu să vorbească frumos şi cu respect, nu mai ştiu poveşti pe care mai apoi să le spună nepoţilor lor, după cum ni le spuneau altădată buneii noştri.

    Înainte de a încheia cuvîntul meu părintesc, mai vin cu un ultim îndemn, care este foarte important. Să vă străduiţi de a avea duhovnic care vă va fi cel mai sincer prieten şi totodată vă va ajuta ca să scăpaţi de cursele cele primejdioase. Şi tot duhovnicul vă va ajuta să fiţi cît mai curaţi sufleteşte, dar şi trupeşte, căci aşa cum spunea sf. ierarh Nifon: ,,Nimic nu cere Dumnezeu de la tînăr decît numai curățenie și smerenie”. Or, acestea  le vei dobîndi doar dacă vei fi în legătură directă cu duhovnicul. Tot ce este important şi folositor pentru voi ori cît ne-am stărui nu putem să vă oferim într-o singură întîlnire, de aceea vă îndemn încă odată să ţineţi legătura cu duhovnicul, cu preotul din satul care veniţi. Cuviosul Siluan Atonitul spune: ,,Atunci cînd eşti în legătură directă cu duhovnicul, e semn că eşti în legătură strînsă cu Hristos”.

     Vă doresc, şi mult aş vrea ca voi tinerii să aveţi măcar cîtuşi de puţin, preocuparea tînărului din evanghelie care venind la Mîntuitorul la întrebat: ,,Ce să fac, ca să moştenesc viaţa cea veşnică”. Să vă sune permanent în conştiinţă glasul lui Hristos, care zice: ,,Tinere ţie îţi zic scoală-te”.

    Rog pe Bunul Dumnezeu ca să vă binecuvinteze, să vă întărească şi să vă lumineze, ca să puteţi depăşi obstacolele din calea tinereţii voastre, să puteţi alege lucrurile cele cu adevărat valoroase, prin care voi înşivă să deveniţi valori remarcabile atît în societate, dar mai cu seamă podoabe de mult preţ ale Bisericii Ortodoxe.

Cu arhierești binecuvîntări și dragoste creștină

+ PETRU

Episcop de Ungheni și Nisporeni

You may also like...

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.