Felicitare către tineri, cu prilejul ,,Nașterii Domnului”, a Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni

Dragi tineri,

Vă felicit călduros cu prilejul sărbătorii împărătești ,,Nașterea din Fecioara Maria, a Domnului nostru Iisus Hristos”. Întreaga făptură omenească participă la întâmpinarea pruncului Iisus. Și, în modul cel mai profund și intens, omul duhovnicesc, poate participa la Nașterea Domnului Iisus Hristos! Aceasta este noutatea  cea mai mare din întreg Universul și în același timp, cea mai uimitoare minune! „Iar când a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca pe cei de sub Lege să-i răscumpere, ca să dobândim înfierea. / Şi pentru că sunteţi fii, a trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului Său în inimile voastre, care strigă: Avva, Părinte! Astfel, dar, nu mai eşti rob, ci fiu; iar de eşti fiu, eşti moştenitor al lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos” (Galateni 4, 4-7).

Omul, ca ființă supremă a creației, are posibilitatea și privelegiul, de a fi el însuși gazdă, pentru sălășluirea lui Dumnezeu în inima și în viața sa. În acest sens, insuflat de Dumnezeu, Sfântul Apostol Pavel ne atenționează: ,,Au nu ştiţi că trupurile voastre sunt mădularele lui Hristos? Luând deci mădularele lui Hristos le voi face mădularele unei desfrânate? Nicidecum! Fugiţi de desfrânare! Orice păcat pe care-l va săvârşi omul este în afară de trup. Cine se dedă însă desfrânării păcătuieşte în însuşi trupul său. Sau nu ştiţi că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt care este în voi, pe care-L aveţi de la Dumnezeu şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu preţ! Slăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul vostru şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.” (I Corinteni, 6, 12; 18-20) ,,De va strica cineva templul lui Dumnezeu, îl va strica Dumnezeu pe el, pentru că sfânt este templul lui Dumnezeu, care sunteţi voi.” (I Corinteni 3, 16-17)

Așadar, vedem cât de important este ca omul să-și păstreze trupul neîntinat, ferit de desfrânare. În istoria Vechiului Tesament am auzit de multe războaie, crime și nelegiuri, dar orașele Sodoma și Gomora, au fost pedepsite în modul cel mai grav. Cauza unei pedepse atât de mari, încât orașele au fost șterse de pe fața pământului cu foc și pucioasă, a fost desfrânarea strigătoare la Cer și desfrânarea împotriva firii. (Facere, cap. 18)

Cât de mult iubește Dumnezeu puritatea trupească și sufletească și cât de mult se întristează atunci când oamenii se dedau plăcerilor păcătoase ale trupului! Cât de mult iubește diavolul și cât de aprig se luptă, ca oamenii să-și pângărească trupurile lor. Un trup plin de întinăciune, devine pustiu și se face pricină de vlăguire totală a sufletului încât acesta nu mai poate simți Taina Sfintei Împărtășanii și nu are comuniune cu Tatăl Ceresc.

Să luăm aminte dragi tineri: puritatea trupească împletită cu curățenia sufletească, se face peșteră preaminunată pentru pruncul Iisus. Puterea și neprihănirea duhului, stă ancorată în fecioria trupului. În inima unui tânăr iubitor de a îndeplini degrab voia divină, Dumnezeu își face loc și binecuvântarea Lui coboară luminos, ca raza stelei de la Betleem, în calea și în viața celui curat de întinăciune.

,,Vă îndemn, deci, fraţilor, pentru îndurările lui Dumnezeu, să înfăţişaţi trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu, ca închinarea voastră cea duhovnicească, Şi să nu vă potriviţi cu acest veac, ci să vă schimbaţi prin înnoirea minţii, ca să deosebiţi care este voia lui Dumnezeu, ce este bun şi plăcut şi desăvârşit.” (Romani 12, 1-2)

Fie ca Sărbătoarea bucuriei, a Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, să vă aducă în suflete binecuvântare, înțelepciune, pace și Har!

 

Al Vostru doritor de tot binele și către Domnul rugător,

 

+ PETRU,

EPISCOP DE UNGHENI ȘI NISPORENI

Nașterea Domnului 2019/2020

 

You may also like...

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.