Mișcarea

MIȘCAREA EPARHIALĂ ,,PENTRU APĂRAREA ȘI PROMOVAREA FECIORIEI, A VIEȚII ȘI FAMILIEI TRADIȚIONALE”.

Mișcarea Pentru o Familie Fericită este formată cu binecuvîntarea Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, în anul 2015.

Stema Episcopiei index

Mișcarea activează în Episcopia de Ungheni și Nisporeni, și are ca scop misiunea de a ocroti, de a apăra, de a susține și promova familia tradițională, de a ajuta la educarea tinerelor generații într-un duh sănătos de viață corectă. Tinerii sunt îndemnați și ajutați de a se pregăti pentru familie, sunt îndemnați  de a-și păstra fecioria – virtute care aduce binecuvîntare în viitoarea familie și cladește un fundament de diamant pentru viitoare familie;  promovăm  fidelitatea în familie ca verigă a trăiniciei; suntem împotriva avortului, împotriva  divorțului, împotriva desfrînării, ne manifestăm pentru nașterea de prunci, copiii fiind binecuvîntarea lui Dumnezeu. Suntem Pentru o Familie Fericită!

Mișcarea propune să desfășoare aceste teme sub mai multe aspecte prin subtemele: fecioria, pregătirea pentru familie, fidelitatea în familie ca verigă a trăiniciei, nu avortului, nu divorțului, copii sunt binecuvîntarea lui Dumnezeu, ş.a.

Toţi, care suntem pentru valorile fecioriei, a familiei tradiţionale şi pentru viaţă-împotriva avortului, suntem membrii acestei mişcări !

Etichetele Mișcării:

  • O familie fericită este aceea unde domnește pacea, liniștea, bunăstarea, înțelepciunea, fidelitatea, bucuria, înțelegerea!
  • O familie fericită nu poate exista fără copiii !
  • O familie fericită se clădește, trainic și durabil, pe fundament de diamant – care este fecioria!
  • Curățenia trupească împletită cu curățenia sufletească îl obligă pe Dumnezeu să fie prezent în familia și în viața ta!
  • Unde este Dumnezeu, acolo nu lipsește nimic. Acolo este pace, binecuvîntare, bucurie, fericire!

În data de 30 septembrie, prăznuim pe Sfintele Mucenițe Feciore, Vera, Nadejda, Liubovi și Mama lor Sofia. Viața lor este un exemplu pentru noi, de mărturisire a dragostei față de Dumnezeu, de statornicie în curăție, în credință și un  îndemn către noi toți, de a ne păstra credința noastră, nefiind amăgiți sau înduplecați, în mod deschis sau prin vicleșuguri, de a ne pierde curățenia trupească și curățenia sufletească, pentru aceasta Sfintele Mucenițe Fecioare, Vera, Nadejda, Liubovi și Mama lor Sofia, sunt cinstite în mod deosebit în Episcopia de Ungheni și Nisporeni, ele fiind ocrotitoarele Mișcării eparhiale ,,Pentru apărarea şi promovarea Fecioriei, a Vieţii şi Familiei Tradiţionale”. 

Pe lîngă activități practice, Mișcarea oferă întregului public de cititori o gamă largă de articole interesante, actuale și de mult folos. Cuvîntul folositor, adevărat, dătător de bucurie, trebuie dus tuturor, deaceea Mişcarea, și prin acest site: www.familiafericita.wordpress.com oferă sfaturi utile pentru viaţă și stropi de fericire pentru copii, pentru tineri şi pentru părinţi!

Așteptăm pe tineri și pe toți doritorii de a ne fi alături, că numai împreună, devenind fericiți,  vom face lumea mai fericită !