Îndeletnicește-te cu liniștea în cuvinte, cu liniștea în fapte și în tot gândul

Îndeletnicește-te cu liniștea în cuvinte, cu liniștea și în fapte, asemenea și în râs și în umblet. Căci spune prorocul, caută pacea, adică liniștea și o urmează, adică împlinește-o.

Căci astfel mintea va rămâne sigură și nu va fi bolnavă, mânată fiind de avântul tulburător, și nici iute la judecată, nici nu va fi biruită de lăcomie, dar va fi biruită de mânia aprinsă, va fi biruită de celelalte patimi. Căci le stă înainte gata să le fie lor răpire.

Or, se cuvine ca mintea să stăpânească patimile șezând la înălțime pe tron liniștit, privind către Dumnezeu. Nici nu fi mocăit la fapte, nici zăbavnic la vorbă, nici în umblet plin de lenevie, astfel ca o bună rânduială să-ți împodobească liniștea (isihia) și purtarea ta să se arate ca ceva dumnezeiesc și inteligibil.

Ferește-te și de semnele mândriei: ținuta semeață și capul ridicat și pasul picioarelor delicat și săltat.

Blânde să-ți fie cuvintele față de cei pe care-i întâlnești și vorbirea dulce. Să vorbești rezervat toate și dă cuvânt cu folos după nevoia ascultătorilor, măsurându-ți cuvintele, atât cât să fii auzit, nici să scape auzului celor prezenți din cauza glasului scăzut, nici covârșind auzul cu strigătul.

Păzește-te să vorbești ceva pe care să nu-l fi gândit bine mai dinainte, nici nu asculta cu ușurătate, nici nu strecura cuvintele tale printre ale altuia. Căci trebuie să asculți fiecare cuvânt în parte și apoi să vorbești, alternând cuvântul cu tăcerea. Învață de la celălalt cu bucurie și învață pe altul fără pizmuire, ca nu cumva din pizmă să-i oprești pe ceilalți de la înțelepciune, nici nu te da în lături de la a învăța.

Să-i cinstești pe cei mai bătrâni ca fiind egali părinților, ca slujitori ai lui Dumnezeu, iar celor mai tineri decât tine fă-te pildă de înțelepciune și virtute.

Să nu fii certăreț cu prietenii, nici batjocoritor, nici glumeț. Fugi cât de tare poți de minciună și vicleșug și insultă. Poartă-te cu bunăvoință, iar cu cel mândru și batjocoritor fii blând și cu mărime de suflet.

Și faptele, și cuvintele și toate ale tale încredințează-le lui Hristos, și adeseori întoarce-ți sufletul la Dumnezeu și cugetul întărește-l cu puterea lui Hristos, ca unul care te odihnești la limanul dumnezeiesc, în lumina Mântuitorului, de orice vorbă și orice faptă.

Să nu te stăpânească somnul mult, rugându-te lui Dumnezeu și lăudându-L. Căci somnul lung este asemănare morții.

Petrece toată ziua făcând sau zicând ceva bun cu oamenii, dar fă-te pururea părtaș lui Hristos care luminează din cer dumnezeiasca rază. Bucurie neîncetată să-ți fie ție Hristos.

Nu slăbi tăria sufletului în tihna ospățului și a băuturilor, schimbând în minte desfătările cărora nu este sațiu, dă ceea ce este de trebuință trupului și nu te grăbi la mâncări, mai înainte să fie vremea mesei.

Mergi la masă așezat și nu alerga ca un nebun, arătând lăcomie a pântecelui. Să nu fii mâncător de carne, nici iubitor de vin, ca să nu te îmbolnăvești. Ci în locul plăcerilor care vin din acestea preferă desfătările din cuvintele și laudele dumnezeiești și din înțelepciunea dăruită ție de la Dumnezeu.

Cuviosul Macarie cel Mare

Despre liniște

You may also like...

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.