Fiecare om este îndemnat de Creator a fi făcător de pace și vestitor al bunătății

Anul 2020 este foarte complicat și plin de încercări pentru multe țări. Oamenii s-au confruntat cu o boală grea, care a afectat nu numai sănătatea populației, ci și economiile statelor, toate sferele societății, instituțiile și mersul lucrurilor în societate. Situația creată a arătat multe momente interesante în mentalitatea și comportamentul oamenilor. Pe când unii au dat dovadă de responsabilitate, cumsecădenie, dragoste față de aproapele, compătimire, alții s-au arătat nepăsători și înrăiți.

În situație de încercare și necaz, oamenii trebuie se fie uniți, responsabili, să ofere un sfat bun, un ajutor în măsura posibilităților, un cuvânt de întărire celor aflați în nevoi. La vreme de necaz nu se caută vinovatul, ci se caută metoda soluționării problemei, cum de adus mersul lucrurilor la normalitate.

Nepăsarea este un mare neajuns al omului secolului XXI. Un alt neajuns este neînțelegerea aproapelui. Să nu uităm: azi aproapele nostru se află în necaz și probleme, iar mâine noi putem să ne trezim în locul lui. Sfântul Isaac Sirul ne îndeamnă: ,,Sprijină cu cuvântul pe cei întristați, și te va sprijini Dreapta care poartă toate (adică – Dumnezeu) ”. Este ușor a privi lucrurile dintr-o parte și a sta fără nici o acțiune. Mai greu este a oferi o mână de ajutor, un sfat de mult folos, a ajuta oamenilor să iasă din încurcătură. Această pandemie, care s-a prăbușit asupra oamenilor, a scos la iveală multe lucruri: mentalitatea societății în ziua de azi, viziunile la viață, pregătirea morală și psihologică, nivelul statorniciei.

Să nu uităm despre faptul că totul este în mâinele lui Dumnezeu, nimic nu se întâmplă pe acest pământ fără îngăduința Domnului. ,,Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri…” (Evrei, 4, 12) – menționează Sfântul Apostol Pavel. Dumnezeu este Creatorul lumii, Împăratul veacurilor, Stăpânul vieții, Dreptul Judecător și Atotțiitor. El ne îndeamnă să fim mai buni, mai înțelegători, mai milostivi. Hristos Mântuitorul a zis: ,,Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema” (Matei, 5, 9). Și noi suntem îndemnați a fi făcători de pace, vestitori ai bunătății și oameni de bună credință.

Urât procedează persoanele care, simțindu-se atotputernici și stăpâni ai zilei de azi, aruncă cu cuvinte urâte în adresa Sfintei Biserici și a slujitorilor Ei, defăimează rolul Bisericii în viața poporului, se râd de cele sfinte și credința străbunilor noștri. În loc să manifeste pocăință sinceră, să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru a opri boala nemiloasă, mulți oameni se râd de rugăciuni și de Biserică, aduc învinuiri nefondate și exagerate la maxim. De-a lungul secolelor, la vreme de necaz oamenii au înălțat rugăciuni către Creator, și-au schimbat modul de viață spre bine, au cerut mijlocirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și tuturor sfinților. Dumnezeu, fiind Milostiv și Iubitor de oameni, s-a milostivit și a încetat necazurile, bolile și încercările.

Fiecare încercare are sfârșit. Așa și această nenorocire, care s-a prăbușit asupra oamenilor, va avea sfârșit. Această perioadă deloc ușoară, pentru mulți oameni va aduce schimbări în modul de gândire, în viziune asupra vieții, în atașare față de cei apropiați. Să mergem înainte, nădăjduind în Bunul Dumnezeu și în nemărginita Sa milostivire. Niciodată să nu uităm cuvintele Mântuitorului, care trebuie să fie zugrăvite în inimile noastre: ,,Iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin.” (Matei, 28, 20).

Serghei TULBURE,

mun. Ungheni,

23 iunie 2020

You may also like...

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.