Episcop PETRU: ,,Reprindeți candelele din fața icoanelor și din inimile Dvs!” Sfaturi pentru Post

Dragi credincioși,

Iată Preamilostivul Dumnezeu, ne dăruiește și anul acesta, un timp frumos de rugăciune smerită, de pocăință sinceră, cu amintire vie a Răstignirii dar și a Invierii lui Iisus Hristos-Domnul, perioada Postului Mare!

Postul Mare sau Păresimile este o perioada de asceză și pocăință premergătoare sărbătorii Învierii Domnului. El durează patruzeci de zile, la care se adaugă săptămâna Patimilor. În tot acest răstimp, slujbele bisericii sunt mai umilincioase, de pocăință, mai intense și profunde. De asemenea creștinii, se străduie să înmulțească faptele bune, faptele milosteniei și participarea la Sfînta Liturghie și Sfintele Taine.

Dragi credincioși, Postul Mare este o posibilitate pentru fiecare dintre noi de a ne apropia cît mai mult de Dumnezeu și de a ne elibera de păcatele care ne chinuiesc. „În post slăbim trupește, dar ne întărim duhovnicește”, ne spune Sf. Vasile cel Mare, iar Sfântul Dimitrie al Rostovului ne zice că, ,,dacă nu iubeşti postul şi nu te nevoieşti cu înfrânarea generală a tuturor poftelor tale, nu vei avea niciodată limpezime duhovnicească, judecată dreaptă şi rezultate pozitive în războiul contra patimilor. Astfel îţi vei consuma viaţa în întunericul tulburării şi al lipsei de înţelepciune şi vei lua ca răsplată alungarea de la fericirea cerească.” De asemenea și scriitorul F. M. Dostoevschi ne sfătuiește să le urmăm pe acestea ,,ascultare, post și rugăciune – cărările ce duc spre adevărata libertate: prin ele izgonesc de la mine toate nevoile prisoselnice și fără de folos, pun zăbala voinței celei spre deșertăciune și trufie aplecate și o biciuiesc prin ascultare.”

Postul aduce foarte multe beneficii personale dar și la nivel de familie:

  • Postul ne oferă mai mult timp cu familia, cu copiii, întrucît măcar în post, ne abținem și folosim mai puțin televizorul, internetul, călătoriile de odihnă;
  • Postul ne curăță trupurile de toxine și ne vindecă de o mulțime de boli, tăinuite și la vedere;
  • Postul ne curăță sufletul, atunci cînd la Taina Spovedaniei, lăsăm povara păcatelor;
  • Postul ne apropie de Dumnezeu, ne adîncește dorul de Rai, de comuniune cu Cerul și în același timp, postul ne îndepărtează de boală, de răutate, de păcate.

Cu toate acestea, să luam aminte dragi credincioși că, postul nu ne ferește în totalmente de ispite. Asta în primul rînd, deoarece, suntem începători în cele duhovnicești și nu am ajuns încă la ,,vîrsta maturității duhovnicești” (Efeseni 4, 13). Iar în al doilea rînd, pentru ca, biruind ispitele, să ne întărim în credință și să valorificăm virtuțile, așa cum aurul se poate curăța doar prin foc.

O mare ispită și un grav dușman al postului aș evidenția următoarea patimă: mînia! Nu există motive întemeiate pentru o ceartă între doi oameni. Cu părere de rău, se ceartă părinții cu copiii, frații între ei, vecinii, oamenii se judecă, se răzbună, spre batjocura diavolului și spre pierderea faptelor bune.

Să luăm aminte iubiți creștini, în această perioadă de antrenament: postul, să cultivăm pacea, iertarea, răbdarea, ajutorul, înțelegerea și empatia. „Să te străduieşti cu orice chip să păstrezi pacea sufletească şi să nu te tulburi de insultele celorlalţi. Vei reuşi asta dacă te înfrânezi de la mânie, prin orice mijloc, şi-ţi păstrezi mintea şi inima cu trezvie de zvâcnirile necuviincioase”, ne spune un părinte al bucuriei, Sf. Serafim de Sarov. În acest fel, osîrdia, evlavia, rugăciunea și postul nostru, se vor putea urca ușor la Cer.

O altă ispită mare care face pe oameni să piardă roadele înfrînării este mîndria. Mîndria l-a făcut pe om să nu ascule de porunca postului în Rai și, din neascultare, omul a fost izgonit din Rai. ,,Pe când mândria este moartea virtuților și viața păcatelor, smerenia este moartea păcatelor și viața virtuților” ne învață dumnezeiscul părinte Ioan Gură de Aur. Să nu ne mîndrim dragi creștini cu faptele noastre, cu postul nostru, cu milostenia, ci toate să le punem pe seama lui Dumnezeu!

A treia ispită care cuprinde multe suflete este îmbuibarea. Postul nu este abținere de la alimente bogate în grăsimi: carne, lactate, ouă, pește, dar este mai ales, înfrînare de la orice plăcere. Or, mulți dintre creștini, se îmbuibează și se îngreuiază cu mîncăruri de post, mîncînd peste măsură, multe și variate feluri de mîncăruri.

Ascultați ce ne spune Sf. Luca al Crimeii: „Mulţi nu pricep însemnătatea posturilor şi nu le ţin. Totuşi, tocmai postul trupesc ne ajută să ne pocăim şi să ne mântuim, fiindcă, după cum am văzut deja, lăcomia pântecelui este născătoarea tuturor celorlalte patimi şi în acelaşi timp cea mai uşor de biruit. Dacă vom împlini această poruncă uşoară, dacă ne vom înfrâna pântecele, vom căpăta stăpânire şi asupra celorlalte patimi.”

Din îmbuibare se naște și desfrînarea, iar din desfrînare ,,se naşte necredinţa, egoismul, adulterul, minciuna, desfacerea şi distrugerea vieţii familiale, risipa muncii, pierderea sănătăţii, răspândirea bolilor sociale, nepăsarea faţă de Dumnezeu.” (Părintele Ilarion Felea) Împotriva acestora vom pune înfrînarea!

Fecioria ca și fidelitatea în familie sunt lucruri sfinte. Cel care trăiește în necurăție, care își înșeală soțul sau soția, aduce spurcăciune în casă și în suflet.

Mai enumerăm o cauză dragi credincioși, care ne ține legați de pămînt, de materie, de trup, care nu dă voie omului să-și lucreze mîntuirea sufletului și aceasta este trîndăvirea. Din trîndăvie omul nu vine la biserică, nu participă la Sfintele Liturghii, nu vizitează bolnavii, nu merge în vizită la cei din închisori, nu face milostenie. Din lene omul nu se roagă, iar dacă un om nu se roagă, nu are legătură vie cu Dumnezeu.

Atunci cînd omului îi lipsește rugăciunea, lui îi lipsesc toate virtuțile. El nu poate avea înțelepciunea, răbdarea, credința, nădejdea, dragostea. El nu poate lucra nici măcar ,,binele pe care îl voiește” (Romani 7, 19).

„Cine iubeşte pe Domnul, acela îşi aduce aminte întotdeauna de El, iar aducerea-aminte de Dumnezeu naşte rugăciunea, iar aceasta ne aduce toate binecuvîntările”. (Sf. Siluan Atonitul)

Iubiți frați și surori,

Cu dragoste părintească, vă îndemn în acest post, să luptați cu perseverență împotriva acestor mari patimi și păcate: împotriva mîniei, a mîndriei, a îmbuibării, a desfrînării și a trîndăviei.

Armele Dvs sunt puternice și încercate. Ele vă aduc biruință și bucurie. Armele Dvs acestea sunt: rugăciunea, smerenia, răbdarea, înfrînarea și nevoința!

Nu pierdeți nici o Sfîntă Liturghie din Duminicile și Sărbătorile Postului Mare, apoi pe tot parcursul anului, împărtășiți-vă pregătiți cu Sfintele și Dumnezeieștele Taine, înmulțiți rugăciunea în casă și în familia Dvs, sporiți evlavia către cele sfinte, aprindeți candelele din fața icoanelor și din inimile Dvs, întindeți mîini de milostenie și de ajutor, și numaidecît, Dumnezeu se va odihni peste sufletul vostru, peste casa voastră, și vă veți minuna ,,cît de bun este Domnul; fericit este tot cel care nădăjduieşte în El!” (Psalm 37, 8) ,,Bunăvoinţa Domnului este în cei ce se tem de El şi în cei ce nădăjduiesc în mila Lui”. (Psalm 146, 11)

Cu arhierești binecuvîntări și dragoste părintească,

+ PETRU,

EPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI

You may also like...

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.