Cuvînt-Îndemn a Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni de ,,Ziua Fecioriei”

 

,,Sfîntă e casa ce crești feciori și fecioare!”

Preacucernici Părinți,

Dragi creștini,

Iubiți tineri,

Cuvîntul Bisericii lui Hristos, este plin de dragoste și grijă față de voi! Prin îndemnuri se vădește grija, prin rugăciune –dragostea și prin învățături-dorința ca Dvs să fiți desăvîrșiți, întregi la minte și la trup, ca să puteți cu ușurință ,,să deosebiți binele de rău și păcatul de virtute”. (Epistola Ap. Pavel către Evrei, 5, 14)

Din grija față de societatea noastră, în deosebi față de tinerele generații, pentru imunitate sufletească, am binecuvîntat, ca o permanentă actualizare, să existe în cuprinsul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, o sărbătoare dedicată Fecioriei.

În data de 30 septembrie a fiecărui an, prăznuim pe Sfintele Mucenițe Feciore, bune Biruitoare, Vera, Nadejda, Liubovi și Mama lor Sofia. Viața lor este un exemplu pentru noi, de mărturisire a dragostei față de Dumnezeu, de statornicie în curăție, în credință și un  îndemn către noi toți, de a ne păstra credința noastră, nefiind amăgiți sau înduplecați, în mod deschis sau prin vicleșuguri, de a ne pierde curățenia trupească și curățenia sufletească.

Sfintele Mucenițe Fecioare, sunt cinstite în mod deosebit în Episcopia de Ungheni și Nisporeni, ele fiind și ocrotitoarele Mișcării eparhiale ,,Pentru apărarea şi promovarea Fecioriei, a Vieţii şi Familiei Tradiţionale”, care este la doi ani de activitate.

Astfel Ziua  de 30 septembrie,  este numită în Episcopia noastră ,,Ziua Familiei fericite. Ziua Fecioriei. Ziua curățeniei trupești și sufletești”. Titlul este sugestiv și se explică pe sine însuși. Fecioria este un fundament de diamant pentru viitoare familie fericită! O familie fericită se construiește bazată pe curățenie trupească și sufletească, dragoste, pace, înțelegere, fidelitate și rugăciune.

Pe vremea sa, Pitagora, recomanda contemporanilor sai, să aibă fiecare familie, în fiecare an, o sărbătoare a Păcii, în care soțul și soția își  dau mîna și își iartă toate greșelile făcute de-a lungul anului.

Această sărbătoare, a curățeniei inimii, care devine ca o cunună a neîntinăciunea trupului, este binevenită în fiecare familie. Mai mult ca Pitagora, în Legea nouă, dată nouă de Domnul Iisus Hristos, Legea iubirii și a iertării, Vă afirm că, fiecare zi de Duminică, de Sărbătoare și chiar fiecare zi din viața unui creștin adevarat, este o zi a păcii, a iertării, a bucuriei și a fericirii, deoarece este o zi trăită sub îndemnul unei inime curate și a unei înțelepte cumpătări. Și mai mult, anume curățenia trupească împletită cu cea sufletească este cel mai frumos dar pe care îl putem da lui Dumnezeu, lucru pentru care primim fericirea ca binecuvîntare.

O mare parte din tinerii sociețății de astăzi mai au un simț al rușinii dacă și-au pierdut fecioria trupului înainte de Taina Cununiei. Au păcătuit în fața Domnului, au neglijat trupul lor, au călcat peste sfatul prețios al părinților și se depărtează de Biserică. Pentru aceștia le spunem că Dumnezeu îi așteaptă! Dumnezeu este Drept Judecător, dar mai ales El este Iubitor și Iertător, și ,,El dorește cel care a păcătuit, să se întoarcă și să fie viu!” Mărturisim cu certitudine că, Taina Spovedaniei reînnoiește Omul.

O altă parte din tinerii societății sunt intimidați cumva deoarece, la vîrsta de 16, 18, 20 de ani, ei sunt curați trupește, sunt feciori și fecioare! Este dureros dragi creștini, modul de gîndire actual, care s-a creat în urma reclamelor, îndemnurilor imorale și desfrîului, promovat în societatea noastră!

Acestora din urmă, tinerilor curați cu inima și trupul, le spunem cel mai frumos mesaj! Dragi tineri, iubiți fecioria! Fecioria să nu vă fie o povară dar o cale de aur pe care mergeți. Să vă simțiți tandri că păstrați fecioria în virtutea dragostei de Dumnezeu și a respectului de sine, în credința unui viitor fericit! Fecioria trupului este un lucru mare dar cînd aceasta este prezentată ca o jertfă pe care tu poți să o aduci lui Dumnezeu, atunci ea devine adevărată valoare îngerească! Fecioara nu posedă nimic pentru ea însăși. Nu posedă nimic de la nimeni, ci oferă tot ce are și se oferă pe ea însăși, în întregime, lui Dumnezeu: ,,Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău”. Astfel se desăvârșește fecioria, virtute și atribut îngeresc.

Dragi tineri, avem numeroase pilde de tineri, feciori și fecioare, care au ales cu orice preț să-și păstreze, întreagă, această virtute împărătească, fecioria! Recent, am sărbătorit pe Sfintele Mucenițe, Minodora, Mitrodora și Nimfodora – adevărate pilde de dăruire a curățeniei lui Dumnezeu. Ele au fost statornice în alegerea lor și nu s-au lăsat amăgite de bogății, funcții, ranguri, onoruri, frumusețe, bani sau cu alte momeli. Ele nu s-au lepădat de Dumnezeu și au ales să-și păstreze trupurile neîntinate chiar și cînd au fost supuse la chinuri groaznice! Și iată că, pentru buna lor biruință, au primit cunună de la Nemuritorul Împărat-Dumnezeu!

Vă îndemn dragi tineri, feciori și fecioare, să vă păstrați fecioria deplină; să fiți siguri că sunt și astăzi mii de tineri care își păstrează curățenia trupească pînă la căsătorie; să credeți că Dumnezeu iubește această mică jertfă a voastră, care vă aduce numaidecît, acoperemîntul Maicii Domnului și darul lui Dumnezeu! Faceți rugăciune și se va împuternici duhul vostru. Întăriți-vă duhovnicește citind în fiecare zi un articol tematic pe site-ul mișcării eparhiale, www.familiafericita.info, unde se plasează articole pe cele mai diverse și actuale teme, referitoare la feciorie și familie.

Stimați părinți, educați în copiii Dvs, atribute îngerești, caracter puternic, credință statornică ortodoxă, cumpătarea, responsabilitatea, dragostea față de valori sfinte, atît prin cuvinte cît și prin exemplul propriu! Numai o generație tînără, responsabilă și cumpătată, înțeleaptă și fidelă credinței, ne poate asigura un viitor fericit, plin de binecuvîntare!

 

Cu arhierești binecuvîntări și

îndemn părintesc la curățenie trupească și sufletească,

                      +PETRU                       ,

EPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI,

 

30 septembrie 2017

în ,,Ziua Familiei fericite. Ziua Fecioriei. Ziua curățeniei trupești și sufletești”

 

You may also like...

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.