Sfaturi Familiei din Evanghelia după Marcu. O Familie fericită este aceea unde Cuvîntul Evanghelic dă rod!

Sfaturi Familiei din Evanghelia după Marcu

Familia tradițională este o taină prin conținut și formă, întărită fiind de Dumnezeu ca  formă văzută, un mijloc sigur de a deveni fericit și a fi de ajutor reciproc pentru cîștigarea Fericirii Veșnice. Taina se ascunde în unirea desăvărșită a doi oameni: bărbat și femeie, care alcătuiesc un singur trup, aceasta fiind și o dovadă a nermăginitei iubiri a Sfintei Treimi, care se revarsă din plin și veșnic, oamenilor.

O Familie fericită este aceea unde Cuvîntul Evanghelic dă rod, unde Familia citește Evanghelia, ascultă cuvîntul și îl îndeplinește în așa măsură încît ,,dacă s-ar pierde Evanghelia, numai uitîndu-te la omul care trăiește Evanghelia, vei putea-O scrie din nou.”

În Evanghelia după Marcu, Capitolul 10, avem o încredințare puternică a originii divine a Familiei, a Familei tradiționale:

,,6 Dar de la începutul făpturii, bărbat şi femeie i-a făcut Dumnezeu.

7 De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de femeia sa.

8 Şi vor fi amândoi un trup; aşa că nu mai sunt doi, ci un trup.

9 Deci ceea ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu mai despartă.

10 Dar în casă ucenicii L-au întrebat iarăşi despre aceasta.

11 Şi El le-a zis: Oricine va lăsa pe femeia sa şi va lua alta, săvârşeşte adulter cu ea.

12 Iar femeia, de-şi va lăsa bărbatul ei şi se va mărita cu altul, săvârşeşte adulter.”

Iată Familia este o lucrare a lui Dumnezeu. Păstrarea unității și lucrarea faptelor bune alimentată de virtuți este scopul familiei creștine! Avem nevoie în familie de aceste calități: fidelitate, dragoste, pace, înțelegere, empatie, respect, răbdare, iar răbdare, și iar dragoste !

  • „Bărbatul să nu înceteze să-i arate soţiei dragostea sa, precum şi faptul că toata truda şi toată strădania lui au un singur scop: ca ea să fie fericită.” Părintele Iosif Vatopedinul
  • „Femeia stă pe lângă stăpânul casei. Are şi ea putere asemănătoare cu cea a bărbatului. Bărbatul, însă, are ceva mai mult, un lucru izbăvitor pentru familie. A primit rangul de a fi cap al trupului, aşa cum este Hristos cap al Bisericii, nu numai de a o iubi şi îngriji pe femeie, dar şi s-o călăuzească spre bine, „ca s-o înfăţişeze…”, zice, „sfântă şi fără de prihană” (Efeseni 5, 27). Şi dacă el se va îngriji ca femeia să dobândească sfinţenie şi neprihănire, toate celelalte vor veni de la sine. Dacă le cere pe cele dumnezeieşti, cele omeneşti vor urma foarte uşor, şi în casă vor domni ordinea, pacea, evlavia.” Sfântul Ioan Gură de Aur

Pentru a avea aceste calitați de mai sus în familie, trebuie să fugim de cele care ni se spun în Capitolul 7:

,,20 Dar zicea că ceea ce iese din om, aceea spurcă pe om.

21 Căci dinăuntru, din inima omului, ies cugetele cele rele, desfrânările, hoţiile, uciderile,

22 Adulterul, lăcomiile, vicleniile, înşelăciunea, neruşinarea, ochiul pizmaş, hula, trufia, uşurătatea.

23 Toate aceste rele ies dinăuntru şi spurcă pe om”.

  • „Oamenii care au dragoste și bunătate se aseamănă cu îngerii care transmit bucurie și veselie, oriunde s-ar afla.” Spune Sfântul Paisie Aghioritul iar  Sfântul Nicolae Velimirovici ne îndeamnă: „Caută mai presus de toate să te cureţi pe sine de rea-voirea faţă de oameni. Pentru că, adunând rea-voire faţă de oameni, aduni otravă – care, mai devreme sau mai târziu, te va nimici ca om. Caută mai presus de toate să aduni bună-voire faţă de oameni.”

Omul în general, și Bărbatul, și Femeia, însăși Familia, trebuie să fie plină de bunătate și numaidecît curată. Soții să fie curați trupește și sufletește,  înainte de căsătorie și după.

  • Sfîntul Ioan Gură de Aur ne spune că ,,O femeie e mult mai dorită și mai respectată cînd căsătoria urmează fecioriei, sub Taina Cununiei! Atunci îndrăgostirea e mai caldă, apropierea dintre soți mai adevărată și iubirea mai autentică, când tinerii se căsătoresc cu o atât de mare prevedere, a păstrării curățeniei trupești și sufletești.”
  • Iar Părintele Dumitru Zamisnicu, cît și Sfinții părinți ne spun că „Fecioria este soră a îngerilor, învingere a patimilor, împărăteasă a poftelor bune și moștenire a tuturor bunătăților.”

Curățenia este o caliate deosebită ! Ea se află înuntrul inimii noastre. Să ne ferim să judecăm pe alții, să fim iubitori și milostivi, să lucrăm dreptatea și din prisosul inimii noastre, așa încît „Împărăția lui Dumnezeu este bunătate și înțelepciune. Cine le dobândește pe acestea, viețuiește în ceruri.” Sfantul Talasie Libianul

Așa, dragă Familie Ortodoxă, toate sunt posibile unei familii cu Dumnezeu, unei soții credincioase și unui soț credincios, așa cum suntem încredințați în  Capitolul 2 al Sfintei Evanghelii după Marcu:

,,Şi văzând Iisus credinţa lor, i-a zis slăbănogului: Fiule, iertate îţi sunt păcatele tale!

Dar, ca să ştiţi că putere are Fiul Omului a ierta păcatele pe pământ, a zis slăbănogului:

Zic ţie: Scoală-te, ia-ţi patul tău şi mergi la casa ta.

Şi s-a sculat îndată şi, luându-şi patul, a ieşit înaintea tuturor, încât erau toţi uimiţi şi slăveau pe Dumnezeu, zicând: Asemenea lucruri n-am văzut niciodată.”

Un alt îndem evanghelic, permanent actual, adresat nouă și familiei, pe care l-am selectat din Sfinta Evanghelie, este ,,să fie soții ca copii, în lucrarea binelui”:

Avem în Capitolul 9:

,,36 Şi luând un copil, l-a pus în mijlocul lor şi, luându-l în braţe, le-a zis:

37 Oricine va primi, în numele Meu, pe unul din aceşti copii pe Mine Mă primeşte; şi oricine Mă primeşte, nu pe Mine Mă primeşte, ci pe Cel ce M-a trimis pe Mine.”

Asemenea avem în capitolul 10:

,,13 Şi aduceau la El copii, ca să-Şi pună mâinile peste ei, dar ucenicii certau pe cei ce-i aduceau.

14 Iar Iisus, văzând, S-a mâhnit şi le-a zis: Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci a unora ca aceştia este împărăţia lui Dumnezeu.

15 Adevărat zic vouă: Cine nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca un copil nu va intra în ea.

16 Şi, luându-i în braţe, i-a binecuvântat, punându-Şi mâinile peste ei.”

Iată ca copiii cei curați cu inima trebuie să fim, pentru că ,,acestora este Împărăția Cerurilor!”Calități deosebite ale unui copil sunt: nevinovăția, neținerea de minte a răului, curățenia, simplitatea, nădejdea, dragostea curată, necondiționată și coruptă, sinceritatea, iubirea, nu se răzbună, nu se mîndrește, nu este zgîrcit.

Prin acestă asemănare în bunătate cu copii, cu credință puternică în Dumnezeu, Atotțiitorul, prin păstrarea integrității și valorii sfinte a Familiei Tradiționale, devenim o Familie cu Dumnezeu, așa cum ne vorbește Dumnezeu în Capitolul 3, 35:

  • ,,Că oricine va face voia lui Dumnezeu, acesta este fratele Meu şi sora Mea şi mama Mea!”

    Protoiereu Nicolai BOIAN,

Președintele Mișcării Eparhiale ,,Pentru apărarea și promovarea Fecioriei, a Vieții și Familiei tradițonale”

Evanghelia si Familia

You may also like...

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.