Mi-am pierdut fecioria, pot să redevin curat ?

La vîrsta de 20 ani, deja o mare parte din fete şi băieţi au avut relaţii sexuale, fapt ce arată că nu mai sunt curaţi trupeşte, ce înseamnă că nici sufleteşte nu mai sunt curaţi cum au fost.

Nu mai sunt curat trupeşte, ce să fac, e bine sau e rău? Dacă e rău de ce, şi ce fac mai departe ?

Dragi tineri, pentru folos de cauză, să stabilim cîteva motive pentru care tinerii nu se pot păstra curaţi trupeşte, pînă la căsătorie, care include Taina Cununiei şi înregistrarea la Starea Civilă:

 • Moda lumii murdare de azi, de a te încerca pe tine într-un raport sexual, lucru nejustificat, şi dăunător, pentru faptul că oamenii se folosesc unii pe alţii; nici într-o relaţie de probă, nu ai certitudinea că se va întemeia o familie, poţi să rămîi folosit 🙁 ;
 • Promovarea libertăţii totale în societate prin mass-media şi reclame;
 • Promovarea iresponsabilităţii, prin faptul că ţi se permite totul, dar nu porţi răspundere;
 • Înăbuşirea valorii de feciorie, constant şi strategic;
 • Scoaterea virtuţii istorice a fecioriei, din canonul valorilor secolului XXI;
 • Influenţa lumii contemporane, adusă de peste hotare, unde nivelul de conduită capătă alt sens decît cel tradiţional;
 • Educare proastă a copiilor, dată de părinţi, care sunt departe de copii, fizic şi spiritual, sau au frica de nu îi contravine cu ceva;
 • Tendinţa tinerilor de a fi în ,,top”, topul de astăzi fiind unul depărtat de valorile ancestrale, moştenite şi cu caracter parenetic;
 • Depărtarea tinerilor de Dumnezeu. Tinerii nu au un Dumnezeu în care să creadă şi să-L cinstească, prin fapte şi cuvinte;
 • Lipsa tinerilor de un Dumnezeu personal, de un contact cu Divinitatea, absenţă care îi lipseşte: de ruşine, de responsabilitate, de nădejde, de credinţă, de dragoste adevărată, de puterea de a iubi şi de o asigurare a unui viitor cuviincios.

Consider că motivele de mai sus sunt aducătoare de stricăciune, avînd un impact destructiv asupra peronalităţii, compusă din trup şi suflet. Dacă motivul este negativ, metoda este rea, evident că şi rezultatul nu va fi unul bun.

În primul rînd trebuie de conştientizat valoarea şi puterea excepţională pe care o deţine un tînăr care îşi păstrează curăţenia trupească.

Dacă din anumite motive, nu mai eşti curat trupeşte, nu trebuie să deznădăduieşti. Nu îţi poţi reface trupul, care includea mintea, gîndurile tale şi morala, ca să fie curat. Trupul a fost pîngărit. Dar dragi tineri, curăţenia sufletească este superioară curăţeniei trupeşti. Un suflet curat atrage asupra lui binecuvîntare. Curăţenia trupească este un fundament pentru curăţenia spirituală, dar totodată, exemplele de persoane, au dovedit că curăţenia sufletească este o virtute dominantă!

Numai Biserica lui Hristos, păstrătoarea adevărului veşnic, poate să cureţe omul de orice păcat. Biserica poate!

Este rău pierderea fecioriei, dar avem o nădejde permanent vie, în Biserica Lui Hristos!

Pentru tinerii care doresc o familie trainică, sănătoasă, normală, cu copii frumoşi, sănătoşi, ascultători, ageri şi înţelepţi, pentru tinerii care doresc un soţ sau o soţie fidelă şi iubitoare cîteva sfaturi:

 • Taina Spovedaniei – unica cale de refacere spirituală. Ea constă în mărturisirea cu părere de rău a faptului considerat păcat, unui preot ortodox. Se recomandă cît mai des, fiind comparată cu vizita la medic;
 • Spălarea greşelilor. Căpătarea de iertare pentru păcate este foarte importantă, şi numai preotul la care vă spovediţi, vă poate da unele sarcini sau recomanda metode pentru curăţire. Vă poate ierta numai Cel în faţa căruia aţi greşit!;
 • Păstrarea curăţeniei trupeşti prin abţinere de la orice formă de desfrînare, preadesfrînare, malahie, masturbare sau contact sexual. De fiecare dată cînd îţi vei învinge pornirea pătimaşă, aparent dulce, vei cîştiga o cunună a biruinţei şi te vei feri de un viitor dureros şi plin de suferinţe;
 • Ferirea pe alţii de a pierde curăţenia trupească;
 • Înmulţirea rugăcunii. Dimineaţa, seara şi în orice moment de posibilitate, e recomandat să comunici cu Dumnezeu. Cere-I să te păzească, să te ajute, adu laudă sau mulţumire Dumnezeului Celui care are grijă de toţi;
 • Frecventarea Bisericii. Aici vei găsi putere pentru a rezista ispitelor, aici te vei regăsi pe tine;
 • Tînărul trebuie să conştientizeze: de ce să mă păstrez curat trupeşte? Răspuns: pentru viitorul fericit. Viitorul tău începe acum!, pentru o familie fericită – pe care tu o doreşti! Pentru copii sănătoşi şi ascultători- de care tu vrei să te bucuri!, pentru a cîştiga Raiul –în care încap toţi care doresc!;
 • Evitarea motivelor de pierdere a castităţii, enumerate mai sus, care sunt seducătoare spre păcat;
 • Înlocuirea deprinderilor vechi, care sunt rele, cu alte ocupaţii interesante: citirea, scrisul, analiză de cuvinte folositoare de suflet;

Dragi tineri, Biserica aşteaptă tinerii, îi ajută în toate, vrea să Vă pregătească pentru ceva mai înalt decît lumea de azi şi acum, pentru a Vă ajuta să înţelegeţi adevăratul sens al vieţii, care are destinaţie veşnică.

Cotiţi pe alt drum, cînd vedeţi o tentaţie de a săvărşi ceva ce nu este plăcut lui Dumnezeu!

Dumnezeu nu ţine minte răul, azi ai greşit, azi ridică-te! Dumnezeu te aşteaptă în fiecare moment din viaţa ta ! Totodată Dumnezeu este şi Dreptjudecător, dar este gata să se milostivească pentru cea mai mică acţiune a ta, pentru un gînd bun, pentru un cuvînt sau o faptă bună!

Atotînţeleptul Dumnezeu, să ne lumineze pe toţi, să ne ierte de decizii incorecte luate împotriva Voii Lui, să ne zidească inimi noi, curate, pline de draptă socoteală, pentru a fi veşnic fericiţi cu adevărat !

Cu gînduri de mîngîere pentru tineri, Preot Nicolai BOIAN,

Preşedintele Mişcării eparhiale ,,Pentru apărarea şi promovarea Fecioriei, a Vieţii şi Familiei Tradiţionale”

You may also like...

1 Response

 1. 09.04.2016

  […] curățenia trupească și sufletească și dragostea curată! Tentația este mare de a greși (aveți aici un articol ,,Mi-am perdut fecioria, pot să  redeven curat ?”), dar noi alegem cum să fim […]

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.